22

Nis

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Hukuk alanındaki önemli uygulamalardan biri olan mal paylaşımı Miras hukuku ile ilgilidir. Miras paylaşımı, ölmüş olan ya da gaipliğine mahkeme ile karar verilmiş kişinin bırakmış olduğu aktif ve pasif mal varlığının tümüyle mirasçıları arasında paylaştırılmasıdır. Bir kişinin ölüme bağlı tasarruflarla veya gaip kalması durumunda ortaya çıkacak olan mirasın paylaşımında, miras bırakan kişi tarafından hazırlanmış bir vasiyetname olması durumunda vasiyetnamede […]

16

Mar

Sponsorluk Sözleşmeleri

Türk Dil Kurumuna göre sponsor destekleyici anlamına gelmektedir. Sponsorluk ise sözleşme ile bütün olarak tanımlandığında; bir destekleyenin kendisine fayda sağlayacağını düşündüğü bir etkinlik veya olay için gerekli parasal ve materyal donanımı sağlayarak sponsorluk alan kişiyi desteklemesidir. Sponsorluk kavramı ilk olarak 1970’lerde A.B.D.’de kullanılmıştır. Avrupa ülkelerindeki aktif ilgi görmesinden ve gelişiminden sonra ise 1980’lerde Türkiye’de de kullanılmaya başlanmıştır.[…]

14

Mar

Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Savaş Suçları

Savaş suçlarının tanımlanması ve bu suçları işleyenlerin cezalandırılması sorununa ilişkin düşüncelerin tarihi eski çağlara kadar uzanır. Buna karşın, 19. yüzyıl sonlarından itibaren uluslararası alanda bu konu gündeme gelmeye başlamıştır.  Bu konudaki ilk somut uygulama ile 1. Dünya Savaşı sonrasında karşılaşmaktayız. Fakat bu uygulamanın başarısızlığı karşısında, uluslararası kamuoyu 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde daha duyarlı tepkiler göstermiş ve[…]

12

Mar

Sporcu Transfer Sözleşmesi

Sportif faaliyetler doğası gereği rekabet üzerine kuruludur. Spor kulüpleri ise içlerinde iyi sporcu yetiştirmek, bu sporculardan maksimum verim almaya odaklanarak takımlarında tutabilmek ve yeni sporcuları bünyelerine katabilmek noktasında birbirleriyle rekabet halindedirler. Bu rekabet ortamında, sporcularla spor kulüpleri arasında bağlayıcılık anlamında ve tabiki profesyonellik gereği sözleşme imzalanmaktadır. “Sporcu Sözleşmesi” olarak adlandırılan bu sözleşmelerin konusu; sporcunun belirli bir ücret[…]

23

Şub

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Yasa Dışı Yayınları Engelleme Yetkisi

Spor müsabakaları yayın hakları günümüzde en yaygın ihlal edilen alanlardan biridir. Özellikle futbol müsabakaları izleyici kitlesi olarak ülkemizde ve dünyada çok sayıda kişiye ulaşmakta ve yayıncı kuruluşların yayın haklarını korumaları her geçen gün zorlaşmakta, maçların hukuka aykırı yayınlandığı mercilerin sayısı çoğalmaktadır. Hukuka aykırı bir yayın tespit edildiğinde yapılması gereken 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve[…]

27

Oca

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası uygulamada ve dolayısıyla ülkemizde en çok tercih edilen kiracı tahliyesi yollarından birisidir. TBK madde 350 ve 351’de ihtiyaç nedeniyle tahliye şartları yer almıştır. Bu mesele hukuki anlamda ciddi bir arka plana ve dolayısıyla da önemli sonuçlara sahiptir. Yazımızda ihtiyaç nedeniyle tahliyenin şartlarını ve hukuki sonuçlarını inceleyeceğiz. Kiralayanın ya da TBK madde 350’de yer[…]

25

Oca

Hukuk Uygulamasında Çocuğun Üstün Yararı İlkesi

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 1. maddesi ile taraf devletler tarafından her insanın 18 yaşına kadar “çocuk” sayılması taahhüt edilmiş ve devletler tarafından çocuk olarak yaşama hakkı kabul edilmiştir. “Çocukluk” bu sözleşmeden itibaren ulusal ve uluslararası metinlere daha fazla girmeye başlamış ve zamanla hukuksal bir nitelik kazanmıştır. Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi ise çocuğun ön planda tutulması gerekliliği ile[…]

04

Oca

Spor Hukuku ve Adil Yargılanma

Spor hukuku günümüzde oldukça gelişim gösteren ve bu gelişimini sürdüren başlı başına bir disiplin ve hukuk dalıdır. Spor hukukunda adil yargılanma, keyfiliğin önüne geçilmesi ve adaletli bir hukuk düzenini vadettiği için oldukça gereklidir. Bunu sağlayabilmek için ise tarafların güvenebileceği bir düzen oluşturmak gerekmektedir. Öncelikle göz önünde bulundurulması gereken, spor hukukunun her ne kadar kendine özgü bir dal[…]

23

Ara

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanılan Çıkış Kodları ve Açıklamaları

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANILAN ÇIKIŞ KODLARI SGK ÇIKIŞ KODU SGK FESİH NEDENLERİ İŞKUR FESİH NEDENİ SİSTEMDEKİ KARŞILIĞI) DEĞERLENDİRME 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz 2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz 3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) İstifa Hak Kazanmaz 4 Belirsiz[…]

23

Ara

3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Tevhid Uygulaması

İmar Kanununa Göre Tevhid Nedir? 18 madde uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine dayanılarak yapılmaktadır. 18. madde uygulaması ile imar sınırları içinde bulunan üzerinde bir yapı olan ya da olmayan arsalar, araziler, maliklerinin rızası alınmaksızın bir uygulamaya tabi tutulmaktadır.  Bu uygulama ile mevcut ada ve parseller yeniden düzenlenerek imar planında belirlendiği şekilde ayrılmakta ya da birleştirilmektedir.[…]