25

Oca

Hukuk Uygulamasında Çocuğun Üstün Yararı İlkesi

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 1. maddesi ile taraf devletler tarafından her insanın 18 yaşına kadar “çocuk” sayılması taahhüt edilmiş ve devletler tarafından çocuk olarak yaşama hakkı kabul edilmiştir. “Çocukluk” bu sözleşmeden itibaren ulusal ve uluslararası metinlere daha fazla girmeye başlamış ve zamanla hukuksal bir nitelik kazanmıştır. Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi ise çocuğun ön planda tutulması gerekliliği ile […]

aile_konutu_serhi

18

Eyl

Aile Konutu Şerhi

Aile konutu kavramı, 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunu ile hayatımıza girmiştir. Türk Medeni Kanunu Madde 194’te aile konutuna ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, kanunun gerekçesinde aile konutuna ilişkin bir tanım yapılmıştır. Kanunun gerekçesinde aile konutu hakkında “Aile konutu eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri[...]

09

Nis

Aile Konutu Şerhi

Aile konutu kavramı, 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunu ile hayatımıza girmiştir. Türk Medeni Kanunu Madde 194’te aile konutuna ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, kanunun gerekçesinde aile konutuna ilişkin bir tanım yapılmıştır. Kanunun gerekçesinde aile konutu hakkında “Aile konutu eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı anılarla dolu bir[…]

hediyelerin_iadesi

07

Nis

Hediyelerin İadesi

Hediyelerin iadesi: Türk hukukunda nişanlılık ilişkisinin evlenme dışındaki bir sebeple bozulması neticesinde meydana gelen hukuki sonuçlardan birisi de nişan hediyelerinin iadesidir. TMK m.122’de getirilen düzenlemede: ‘Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir’ denilmektedir. Hediyelerin iadesinin[…]