gayrimenkul_sektoruyle_ilgili_yasalar

30

Kas

Gayrimenkul Sektörünü İlgilendiren Yasal Düzenlemelere İlişkin 2017 Yılı İtibariyle Yapılan Son Yenilikler

2017’nin başından günümüze kadar gayrimenkul sektöründe hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (ÇŞB) hem de Bakanlar Kurulu’nun teşvikleri ile pek çok olumlu düzenlemenin getirildiğini görmekteyiz. Bu yazımızda bu yeniliklerin neler olduğunu ve sektöre etkilerini irdelemek istedik. 1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (Yürürlük 1 Ekim 2017) Tüm gayrimenkul sektörü oyuncularının heyecanla beklediği ve mevcut Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ni […]

insaat_sozlesmesinde_yuklenicinin_temerrude_dusmesi

28

Kas

İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüde Düşmesi Hangi Durumlarda Söz Konusudur?

İnşaat sözleşmesi, temelinde eser sözleşmesinin bir türü olup TBK’da bu sözleşmeye dair hükümlere tabi olarak dikkate alınmalıdır. Eser sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olup bu sözleşmede yüklenici tarafın temerrüde düşmesi halinde TBK m. 125 vd. hükümleri uygulanacaktır. Yüklenicinin temerrüde düşmesi şartları şunlardır: Muaccel borcun bulunması Edimin ifasının mümkün olması İfanın gerçekleşmemiş olması Yüklenicinin haklı[…]