insaat_sozlesmesinde_yuklenicinin_temerrude_dusmesi

28

Kas

İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüde Düşmesi Hangi Durumlarda Söz Konusudur?

İnşaat sözleşmesi, temelinde eser sözleşmesinin bir türü olup TBK’da bu sözleşmeye dair hükümlere tabi olarak dikkate alınmalıdır. Eser sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olup bu sözleşmede yüklenici tarafın temerrüde düşmesi halinde TBK m. 125 vd. hükümleri uygulanacaktır. Yüklenicinin temerrüde düşmesi şartları şunlardır: Muaccel borcun bulunması Edimin ifasının mümkün olması İfanın gerçekleşmemiş olması Yüklenicinin haklı […]