14

Mar

Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Savaş Suçları

Savaş suçlarının tanımlanması ve bu suçları işleyenlerin cezalandırılması sorununa ilişkin düşüncelerin tarihi eski çağlara kadar uzanır. Buna karşın, 19. yüzyıl sonlarından itibaren uluslararası alanda bu konu gündeme gelmeye başlamıştır.  Bu konudaki ilk somut uygulama ile 1. Dünya Savaşı sonrasında karşılaşmaktayız. Fakat bu uygulamanın başarısızlığı karşısında, uluslararası kamuoyu 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde daha duyarlı tepkiler göstermiş ve […]

12

Mar

Sporcu Transfer Sözleşmesi

Sportif faaliyetler doğası gereği rekabet üzerine kuruludur. Spor kulüpleri ise içlerinde iyi sporcu yetiştirmek, bu sporculardan maksimum verim almaya odaklanarak takımlarında tutabilmek ve yeni sporcuları bünyelerine katabilmek noktasında birbirleriyle rekabet halindedirler. Bu rekabet ortamında, sporcularla spor kulüpleri arasında bağlayıcılık anlamında ve tabiki profesyonellik gereği sözleşme imzalanmaktadır. “Sporcu Sözleşmesi” olarak adlandırılan bu sözleşmelerin konusu; sporcunun belirli bir ücret[…]

23

Şub

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Yasa Dışı Yayınları Engelleme Yetkisi

Spor müsabakaları yayın hakları günümüzde en yaygın ihlal edilen alanlardan biridir. Özellikle futbol müsabakaları izleyici kitlesi olarak ülkemizde ve dünyada çok sayıda kişiye ulaşmakta ve yayıncı kuruluşların yayın haklarını korumaları her geçen gün zorlaşmakta, maçların hukuka aykırı yayınlandığı mercilerin sayısı çoğalmaktadır. Hukuka aykırı bir yayın tespit edildiğinde yapılması gereken 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve[…]

04

Oca

Spor Hukuku ve Adil Yargılanma

Spor hukuku günümüzde oldukça gelişim gösteren ve bu gelişimini sürdüren başlı başına bir disiplin ve hukuk dalıdır. Spor hukukunda adil yargılanma, keyfiliğin önüne geçilmesi ve adaletli bir hukuk düzenini vadettiği için oldukça gereklidir. Bunu sağlayabilmek için ise tarafların güvenebileceği bir düzen oluşturmak gerekmektedir. Öncelikle göz önünde bulundurulması gereken, spor hukukunun her ne kadar kendine özgü bir dal[…]

Basketbolda Sporcu Sözleşmelerinin Feshi

08

Tem

Basketbolda Sporcu Sözleşmelerinin Feshi

Sporcu ile spor kulübü arasındaki ilişkinin temeli, sözleşmedir. Tarafların hak ve yükümlülükleri bu sözleşmeye göre belirlenir. Ayrıca, taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar da bu sözleşmeler doğrultusunda çözüme kavuşturulmak durumundadır. Sporcu sözleşmelerini her iki tarafın da feshetme hakkı vardır. Ülkemizde futboldan sonra en çok izlenen spor dalı basketboldur. Basketbolda sporcu sözleşmeleri Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) öngördüğü şekilde tek[...]
sporda_doping

03

Ara

Sporda Doping

Doping; genel kabule göre sporcunun müsabakalarda fizyolojik veya psikolojik olarak üstünlük sağlamak adına performans artırıcı etken maddeleri iradi veya gayri iradi olarak kullanmasıdır. Doping sadece sportif olarak değerlendirmeye tabi tutulamayacaktır. Dopingin sportif, ahlaki, etik boyutu olduğu gibi hukuki temeli de mevcuttur. Dünyada ve ülkemizde doping ile mücadeleye ilişkin çalışmalar yürütülmekte ve düzenleyici kurumlar ihdas edilmektedir. Türkiye’de doping[…]

spor_hukukunda_tahkim

10

Eki

Spor Hukukunda Tahkim

Tahkim, bir uyuşmazlığın taraflarının devlet mahkemelerine giderek dava açmak yerine uyuşmazlığın çözümü için hakem atamak veya mahkemeden hakem atanmasını istemek suretiyle oluşturulacak bir özel heyeti (hakem kurulu) görevlendirilmeleridir. Tahkim ayrıca “ulusal tahkim”, “uluslararası tahkim” ve “yabancı tahkim” diye ayrılmaktadır. Milli tahkim ve milletlerarası tahkimde ortak olan noktalardan biri, tahkimle tarafların aralarında çıkmış veya çıkacak ihtilaflar konusunda hüküm[…]