16

Mar

Sponsorluk Sözleşmeleri

Türk Dil Kurumuna göre sponsor destekleyici anlamına gelmektedir. Sponsorluk ise sözleşme ile bütün olarak tanımlandığında; bir destekleyenin kendisine fayda sağlayacağını düşündüğü bir etkinlik veya olay için gerekli parasal ve materyal donanımı sağlayarak sponsorluk alan kişiyi desteklemesidir. Sponsorluk kavramı ilk olarak 1970’lerde A.B.D.’de kullanılmıştır. Avrupa ülkelerindeki aktif ilgi görmesinden ve gelişiminden sonra ise 1980’lerde Türkiye’de de kullanılmaya başlanmıştır. […]

limited_sirketlerde_ortaklarin_borclardan_sorumlulugu

26

Mar

Limited Şirketlerde Ortakların Borçlardan Sorumluluğu

Ülkemizde en çok bulunan iki şirket türü; limited şirket ve anonim şirkettir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da şirket türleri ve ortakların yükümlü oldukları borçlar belirtilmiştir. Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlere limited şirket denir. Bu şirketlerin esas sermaye paylarının toplamı esas sermayelerini oluşturur. Bu tip[...]
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Tebliğin Değerlendirilmesi

25

Haz

Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Tebliğin Değerlendirilmesi

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesi ile COVID-19 salgınının sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenleme ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”), şirketlerde kâr payı dağıtımının sınırlandırılması hakkında geçici madde eklenmiştir. 7244 Sayılı[...]
kiymetli-evrakin-ziyai-ve-iptali

13

Mar

Kıymetli Evrakın Ziyai ve İptali

Kıymetli Evrakın Ziyai Kavramı Kıymetli evrakın zayi olması hakkında TTK’da herhangi bir tanım bulunmamaktadır. Doktrine ve Yargıtay kararlarına göre kaybolan, yırtılan, rıza dışında elden herhangi bir şekilde çıkan senetler, zayi senet olarak kabul edilmektedir. Ancak senedin zarar gördüğü her durum zayi olarak kabul edilmemelidir. Örnek vermek gerekirse; Senet kullanılmaktan dolayı yıpranmışsa ancak senedin ana unsurları, senet üzerinden[...]
imar_barisi_soru_cevap

14

Ara

İmar Barışına İlişkin Soru-Cevap

Son günlerde gündemi meşgul eden “İmar Barış”ına ilişkin olarak  siz değerli okuyucularımızın konuyu daha iyi anlaması için müvekkillerimizin sormuş olduğu soruları sade ve öz bir şekilde verdiğimiz cevaplarla birlikte aşağıda bulabilirsiniz. 1) İnşaat ruhsatı alınıp inşaat ruhsata uygun olarak yapılmasına rağmen iskanın herhangi bire sebeple alınamamış olduğu durumda yapı kayıt ve cins değişikliği için yine aynı bedel[…]

marka_ve_tescil_basvurusu-790x527

10

Ara

Marka ve Tescil Başvurusu

Marka; bir teşebbüsün piyasaya sunduğu mal veya hizmetin bir diğer teşebbüsten ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir. Marka esas olarak 1995 tarihli 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlense de 10.01.2017 tarihli 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 191. Maddesi ile söz konusu kanun hükmünde kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre marka hususunda Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri uygulanmakla[…]

patent_ve_faydali_model

07

Ara

Patent ve Faydalı Model Belgelerinin Hükümsüzlük Halleri

Ülkemizde buluşların korunmasına ilişkin “Patent Haklarının Korunması Hakkındaki 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu KHK ile buluşlar patent veya faydalı model belgesi ile korunmaktadır. Her iki koruma biçimi de buluşların korunması ile ilgili olmakla birlikte, özellikle belgenin verilme kriterleri; başvuru sonrasında belgenin verilmesine kadar geçen süre içindeki işlemler ve koruma[…]

faydali_model

05

Ara

Faydalı Model

Faydalı model, Sınai Mülkiyet Kanunu içerisinde düzenlenen koruma usullerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir gerçek veya tüzel kişi tarafından icat edilmiş veya geliştirilmiş teknikler marka, patent, coğrafi işaret, tasarım, faydalı model hakları ile koruma altına alınmaktadır. Sınai Mülkiyet Kanununun amacı söz konusu marka, patent, coğrafi işaret, tasarım, faydalı model hakların korunmasını; ekonomik, sosyal ve bilimsel ilerlemeyi sağlamaktır.[…]

gayrimenkul_sektoruyle_ilgili_yasalar

30

Kas

Gayrimenkul Sektörünü İlgilendiren Yasal Düzenlemelere İlişkin 2017 Yılı İtibariyle Yapılan Son Yenilikler

2017’nin başından günümüze kadar gayrimenkul sektöründe hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (ÇŞB) hem de Bakanlar Kurulu’nun teşvikleri ile pek çok olumlu düzenlemenin getirildiğini görmekteyiz. Bu yazımızda bu yeniliklerin neler olduğunu ve sektöre etkilerini irdelemek istedik. 1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (Yürürlük 1 Ekim 2017) Tüm gayrimenkul sektörü oyuncularının heyecanla beklediği ve mevcut Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ni[…]

dthukuk_kentsel_donusum_

23

Kas

Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm, yerleşim yerlerindeki afet riski taşıyan yerlerin belirlenip risk derecesine göre mevcut durumundan daha iyi, yaşanabilir ve ferah bir hale getirilmesidir. Kentsel dönüşüm afet olması halinde rizikoyu en aza indirilmesi amacı ile yapılmaktadır. Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31/05/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 6306 Sayılı Kanun’un uygulanmasına yönelik 6306[…]