kiymetli-evrakin-ziyai-ve-iptali

13

Mar

Kıymetli Evrakın Ziyai ve İptali

Kıymetli Evrakın Ziyai Kavramı Kıymetli evrakın zayi olması hakkında TTK’da herhangi bir tanım bulunmamaktadır. Doktrine ve Yargıtay kararlarına göre kaybolan, yırtılan, rıza dışında elden herhangi bir şekilde çıkan senetler, zayi senet olarak kabul edilmektedir. Ancak senedin zarar gördüğü her durum zayi olarak kabul edilmemelidir. Örnek vermek gerekirse; Senet kullanılmaktan dolayı yıpranmışsa ancak senedin ana unsurları, senet üzerinden [...]