dthukuk_kentsel_donusum_

23

Kas

Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm, yerleşim yerlerindeki afet riski taşıyan yerlerin belirlenip risk derecesine göre mevcut durumundan daha iyi, yaşanabilir ve ferah bir hale getirilmesidir. Kentsel dönüşüm afet olması halinde rizikoyu en aza indirilmesi amacı ile yapılmaktadır. Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31/05/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 6306 Sayılı Kanun’un uygulanmasına yönelik 6306 […]