14

Kas

Arsa Payı Düzeltilmesi Davası

1.Arsa Payı Düzeltilmesi Davası Nedir? Arsa payı, bir arsa üzerinde ortak mülkiyet hakkının bağımsız bölümlere tahsis edilen kısımlarını ifade etmektedir. Özellikle büyük metropollerde, ticari ve turizm kazancının yüksek ya da şehirlerde toprağın az ve değerli olması nedeniyle aynı binadan daire şeklinde bağımsız bölüm veya işyeri olan birden çok kişi bir araya gelerek bir arsa üzerinde ortak olarak […]

emsal_kira_bedeli

22

Eki

Emsal Kira Bedeli

Kira gelir beyannamesi vererek, vergi ödeyeceklerin merak ettiği konuların başında ‘Emsal Kira Bedeli‘ geliyor. Emsal kira bedeli esası, Gelir Vergisi Kanununun 73 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aşağıdaki gibidir: Emsal kira bedeli esası:  Madde 73 – (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 – 3239/56 md.) Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının[…]

lisans_sozlesmeleri

05

Eki

Lisans Sözleşmeleri

Genel itibariyle lisans, sınaî ve ticari mülkiyet dâhilindeki bir maddi olmayan nitelikteki hakkın kullanım yetkisinin sözleşme ile elde edilmesidir. Lisans sözleşmesi veya diğer bir hukuki işlemle lisans alanın edindiği tüm haklara lisans hakkı denilmektedir. Lisans hakkı hukuki işlemlerle verilebilen bir haktır. Mutlaka sözleşme ile verilmesi gerekmemektedir Marka lisansı sözleşmesinin bir tarafını lisans veren oluştururken; diğer tarafını lisans[…]

banka_teminat_mektuplari_dt_hukuk

03

Eki

Banka Teminat Mektupları

Bugünkü yazımızda ticari ve icrai işlemlerde sıkça karşılaştığımız banka teminat mektuplarına değineceğiz. Teminat mektuplarına değinmeden evvel gayrinakdi kredileri belirtmemiz yararlı olacaktır. Bankaların müşterilerine ne nakdi ne de mal vermeyip müşterilerinin adına garanti taaahüt ettikleri krediler gayrinakdi krediler olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan kontgaranti, garanti sözleşmeleri ve teminat mektupları gayrinakdi bir niteliğe haizdir.   Nitekim: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun[…]

kira_bedeli_tespiti

01

Eki

Kira Bedeli Tespiti

Kira sözleşmesinin unsurlarından bir tanesi de kira bedelidir. Taraf sözleşmeyi kurarken kira bedelini sözleşme özgürlüğü çerçevesinde diledikleri gibi belirleyebilirler. Ancak sözleşme kurulduktan sonra kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz, bunun tek istisnası ise kira bedelinin tespitidir. Kira bedelinin belirlenmesi TBK m.344’te düzenlenmiştir. Kanun hükmü şöyledir: ‘Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici[…]

rekabet_hukuku

08

Ağu

Rekabet Hukuku

1. Rekabet Hukuku Hakkında Genel Bilgi “Rekabet”, doktrinde bir tüketici grubuna aynı dönemde, aynı türdeki mal ya da hizmetler satan teşebbüsler arasındaki ilişki olarak tanımlanmaktadır. 14054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 2“Tanımlar” üst başlıklı 3. Maddesine göre: “Mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış” olarak tanımlanmıştır. Genel tanım olarak ise Rekabet Hukuku;[…]

turk_hukukunda_haksiz_rekabet

08

Ağu

Türk Hukukunda Haksız Rekabet

TÜRK HUKUKUNDA HAKSIZ REKABET Haksız rekabet, 6102 sayılı yeni TTK. ’da 54 ila 63 ’üncü maddeleri arasında ile düzenlenmiştir. Ticaret Kanunu ’nda yer alan haksız rekabet hükümlerine ek olarak Borçlar Kanunu ’nda da tacir olmayanlar arasındaki haksız rekabet halleri de düzenlenmiştir. Haksız rekabet hükümlerinin amacı bütün katılanların menfaatine olacak şekilde dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Bu çerçevede,[…]

iflas_erteleme_sureci

08

Ağu

İflas Erteleme Süreci

İFLAS ERTELEME SÜRECİ Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle şirketlerin “iflasın ilan edilmesi öncesinde” başvurabilecekleri hukuksal bir yol haline gelen İFLAS ERTELEME kurumu, mali durumları bozulan şirketlerin ve kooperatiflerin sermayelerinin korunması için gerekli tedbirlerden biri olarak Türk Ticaret Kanunu ’nda düzenlenmiştir. Mahkeme, şirketin mali durumunun düzelebilir olmasını mümkün gördüğü takdirde iflas erteleme kararı verebilmektedir. İflas erteleme şirket yönetim[…]