14

Mar

Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Savaş Suçları

Savaş suçlarının tanımlanması ve bu suçları işleyenlerin cezalandırılması sorununa ilişkin düşüncelerin tarihi eski çağlara kadar uzanır. Buna karşın, 19. yüzyıl sonlarından itibaren uluslararası alanda bu konu gündeme gelmeye başlamıştır.  Bu konudaki ilk somut uygulama ile 1. Dünya Savaşı sonrasında karşılaşmaktayız. Fakat bu uygulamanın başarısızlığı karşısında, uluslararası kamuoyu 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde daha duyarlı tepkiler göstermiş ve […]