İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanılan Çıkış Kodları ve Açıklamaları

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANILAN ÇIKIŞ KODLARI
SGK
ÇIKIŞ
KODU
SGK FESİH NEDENLERİ İŞKUR FESİH NEDENİ
SİSTEMDEKİ KARŞILIĞI)
DEĞERLENDİRME
1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) İstifa Hak Kazanmaz
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 4447/d Kazanır
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 4447/d Kazanır
8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
9 Malulen emeklilik nedeniyle Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
10 Ölüm Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
11 İş kazası sonucu ölüm Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
12 Askerlik Askerlik Kazanır
13 Kadın işçinin evlenmesi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
15 Toplu işçi çıkarma 4447/a Kazanır
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
17 İşyerinin kapanması 4447/e Kazanır
18 İşin sona ermesi 4447/e Kazanır
19 Mevsim bitimi (Iş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
20 Kampanya bitimi (Iş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
21 Statü değişikliği Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
22 Diğer nedenler Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 4447/b Kazanır
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 4447/b Kazanır
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 4447/b Kazanır
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 4447/c Kazanır
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 4447/c Kazanır
30 Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.) Kapsam Dışı Fesih Kazanır
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih 4447/g Hak Kazanmaz
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih 4447/f Kazanır
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 4447/b Kazanır
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 4447/e Kazanır
36 OHAUKHK (KHK ile işyerinin kapatılması) Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
37 FETÖ/PYD Nedeni ile İşten Çıkarma(KHK ile Kamu görevinden çıkarma) Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
38 Doğum nedeniyle işten ayrılma Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
39 696 KHK ile Kamu işçiliğine geçiş Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
40 696 KHK ile Kamu işçiliğine geçilmemesi sebebi ile çıkış Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
41 Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
42 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz
43 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz
44 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz
45 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz
46 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz
47 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz
48 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz
49 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz
50 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz