09

Nis

SGK İşten Çıkış Kodları ve Açıklamaları

SGK ‘29’ NUMARALI İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN İÇERİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ Sosyal Güvenlik Kurumu, Kod-29 uygulamasıyla ilgili değişikliğe giderek, işten çıkarmada ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlendiğini duyurdu. SGK 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik ile “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına […]