30

Kas

Süreli Fesih – İhbar Tazminatı

İş sözleşmesi çeşitli nedenlerle sona erdirilebilir. Bu nedenlerden bir tanesi de fesih yoluyla iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir. Fesih türlerinden olan önelli fesih( süreli fesih, bildirimli fesih, feshi ihbar yoluyla fesih), herhangi bir haklı nedene dayanmaksızın hatta neden gösterme zorunluluğu bulunmayan taraflardan birisince karşı tarafa süre vererek sözleşmenin önceden sona erdirileceğinin bildirilmesidir. Sözleşme fesih bildiriminin yapıldığı anda değil, […]

28

Eki

İşçilik Alacaklarında Faiz ve Zamanaşımı Tablosu

İŞÇİLİK ALACAKLARINDA FAİZ VE ZAMANAŞIMI KIDEM TAZMİNATI MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ FESİH VEYA HAKKIN DOĞUM TARİHİ 25.10.2017 ÖNCESİ 10 YIL, SONRASINDA 5 YIL İHBAR TAZMİNATI YASAL FAİZ KARŞI TARAFIN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ TARİH 10 YIL YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI YASAL FAİZ İŞVERENİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ TARİH 01.07.2012 TARİHİNDEN ÖNCE İŞTEN AYRILANLAR İÇİN 5 YIL 01.07.2012-25.10.2017 TARİHLERİ ARASI AYRILANLARDA[…]