İşçilik Alacaklarında Faiz ve Zamanaşımı Tablosu

İŞÇİLİK ALACAKLARINDA FAİZ VE ZAMANAŞIMI

KIDEM TAZMİNATI

MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ

FESİH VEYA HAKKIN DOĞUM TARİHİ

25.10.2017 ÖNCESİ 10 YIL, SONRASINDA 5 YIL

İHBAR TAZMİNATI

YASAL FAİZ

KARŞI TARAFIN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ TARİH

10 YIL

YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI

YASAL FAİZ

İŞVERENİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ TARİH

01.07.2012 TARİHİNDEN ÖNCE İŞTEN AYRILANLAR İÇİN 5 YIL

01.07.2012-25.10.2017 TARİHLERİ ARASI AYRILANLARDA 10 YIL

25.10.2017 SONRASI İŞTEN AYRILANLARDA 5 YIL

 

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

YASAL FAİZ

İŞVERENİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ TARİH

5 YIL

ÜCRET

MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ

ÜCRET ALACAĞININ MUACCEL OLDUĞU TARİH

5 YIL

FAZLA MESAİ ÜCRETİ

MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ

HAKKIN DOĞUM TARİHİ

5 YIL

ULUSAL BAYRAM ve GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI

MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ

İŞVERENİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ TARİH

5 YIL

HAFTA TATİLİ ÜCRET ALACAĞI

MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ

HAKKIN DOĞUM TARİHİ

5 YIL

SENDİKAL TAZMİNAT

YASAL FAİZ

HAKKIN DOĞUM TARİHİ

10 YIL

İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI TAZMİNATI

YASAL FAİZ

FİİLİN HASTANE RAPORUYLA TESPİT EDİLDİĞİ TARİH

10 YIL

İŞÇİLİK ALACAKLARINDA FAİZ VE ZAMANAŞIMI