hukuk_yargilamasinda_istinaf

16

Kas

Hukuk Yargılamasında İstinaf

1.İstinaf Mahkemelerinin Kuruluş Amacı Nedir? Yargıtayın iş yükünün azalması sağlanarak şimdiye kadar yapamadığı görevleri üstlenilebilmesi ve en önemlisi de içtihat birliğinin sağlanması amacıyla kurulmuşlardır. 2.İstinaf Mahkemesine Başvuruda Bulunulabilecek Kararlar Şöyledir: Nihai kararlara karşı başvurulabilecek. Şuanda içtihati birleştirme kararı sebebiyle ihtiyati tedbir kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilme imkanı yok. Bu aslında kanunda açıkça var denilmesine rağmen maalesef içtihati […]