hukuk_yargilamasinda_istinaf

Hukuk Yargılamasında İstinaf

1.İstinaf Mahkemelerinin Kuruluş Amacı Nedir?

Yargıtayın iş yükünün azalması sağlanarak şimdiye kadar yapamadığı görevleri üstlenilebilmesi ve en önemlisi de içtihat birliğinin sağlanması amacıyla kurulmuşlardır.

2.İstinaf Mahkemesine Başvuruda Bulunulabilecek Kararlar Şöyledir:

  • Nihai kararlara karşı başvurulabilecek.
  • Şuanda içtihati birleştirme kararı sebebiyle ihtiyati tedbir kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilme imkanı yok. Bu aslında kanunda açıkça var denilmesine rağmen maalesef içtihati birleştirme yoluyla bu konu kapatıldı.
  • İstinaf Mahkemesi göreve başlatıldığında tereddütsüz hem de ihtiyati tedbir ve haciz kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilecektir.
  • Miktar değer sınırı 1500 TL (artırılmaz ve değiştirilmezse)
  • Miktar ve değer kesinleştiğinde bu miktar ve değer değişmeyecektir. (Örn. Yargılama harçlarının her yıl değişmesi gibi)
  • Diğer kanunlardaki temyiz yoluna başvurulabilir denilen tüm hükümleri biz istinaf mahkemesine başvurulabilir şeklinde anlayacağız.
  • Sadece esasa ilişkin nihai kararlar değil, usule ilişkin nihai kararlara karşı da istinaf mahkemesine başvurulabilecektir.
  • Çekişmesiz yargı kararlarına karşı istinaf yoluna başvurabilmesi mümkün olacaktır.
  • Bir de en önemlisi icra iflas kanunu 363. Maddesinde icra mahkemesi kararlarına karşı temyiz yoluna başvurular sınırlı olarak tahdidi olarak sayılmış halbuki icra iflas ile ilgili düzenlemede tam tersine istinaf yoluna gidilemeyecek olan kararlar sayılmış. Bu yüzden icra mahkemesinin verdiği kararlara karşı daha fazla kanun yoluna başvuru imkanı açılacak. Bu da istinaf mahkemesinin görevinin daha da artmasına sebebiyet verecek. Burada da miktar ve değer sınırı 2190 TL olacaktır.
  • Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz üzerine tüketici mahkemesinin verdiği karar kesin olduğu için, istinaf yoluna başvurulamayacak.

 3.İstinaf Talebi

İstinaf talebi yerel mahkemeye yapılır. İstinaf  başvurusu ile birlikte gerekli harç ve masraflar ödenmesi gerekmektedir. Harç ve masrafların eksik ödenmesi durumunda yerel mahkeme başvuru yapana eksik miktar ve kesin süre belirtilerek müzekkere yollar, bu süre içerisinde eksik harç ve masraflar yatmadığından dolayı istinafa başvuru hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verir. Ya da verilen sürede eksik masrafların yatırdığınız durumda mahkeme istinafa yani böle adliye mahkemesine başvurunun yapılmış sayılır.

Başvurunun tamamlanmasında sonra yerel mahkeme İstinaf dilekçesini karşı tarafa tebliğ eder. Karşı taraf, dilekçenin tebliğ edilmesi ile birlikte iki haftalık sürede cevap dilekçesi ile  kararı veren mahkemeye veya başka yerde ise mahkemeye gönderilmek üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi mahkeme ile havale edebilir.

4.İstinaf Mahkemesine Başvurma Süreci

Temyizdeki gibi iki (2) haftadır. Bu iki haftalık süre ilamın taraflara tebliğ tarihinden itibaren yüze karşı verilmiş ise bu süre işlemeye başlamayacak. Çünkü tebliğ zorunludur. Süreyi geçirmiş olsanız bile ya da istinaf yoluna başvuramayacak bir kişi olsanız bile istinaf dilekçesi size tebliğ olduktan sonra vereceğiniz cevap dilekçesi ile temyizdeki gibi katılma yoluyla istinafa başvurabilme imkanınız var. Ancak katılma yoluyla istinafta asıl taraf istinaf talebinden feragat ederse, sizin katılma yoluyla başvurunuzda geçersiz olacaktır.

5.İstinafta İtirazı İnceleme Usulü Nasıldır?

Ön incelemede eksikler varsa ilk derece mahkemesine tekrardan gönderecek. İstinaf mahkemesi yaptığı ön incelemeden sonra yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın doğru olmadığı kanaatine varırsa o zaman yeniden yargılama yapacak. Yeniden yargılama yapmak demek tahkikatın yeniden başlaması demektir. İlk derece mahkemesi hangi yargılama usulünü uygulamışsa o yargılama usulü kullanılarak inceleme yapılacak (basit yargılama usulü, yazılı yargılama usulü) Taraflar davetiye ile duruşmaya çağrılacaktır.

Taraflar duruşmaya katılmazsa dosya işlemden kaldırılmıyor. (Yerel mahkemeden farklı olarak ) Taraflar katılmasa bile mevcut duruma göre karar verilecektir. Tahkikatın sonunda gerekirse bilirkişi, gerekirse tanık, gerekirse kesif incelemesi tekrarlanacaktır. Bunlar bulunduğu yerden yapılabileceği için istinabe yoluyla olabilecektir. İstinaf mahkemesi tüm bu tahkikatın sonucunda ilk derece mahkemesi gibi yeni bir karar verecektir.

6.İstinaf Yoluna Başvurunun Yerel Mahkeme Kararlarına Etkisi

İstinaf yoluna başvurmada icra hukuk mahkemesi kararlarında icra takibini durdurmaz. Diğer hukuk mahkemelerinin kararları da farklılık gösterebilir. Ayrıca Nafakanın ödenmesinin geri bırakılmasına karar verilemez.

7.İstinaf Başvurusunun Kötü Niyetli Olması

İstinaf başvurusunun kötü niyetle yapılması halinde bölge adliye mahkemesi kanun 329 maddesi uygulanır.

8.İstinaf Kararlarına Karşı İtiraz Yolu Açık Mıdır?

İstinaf yolundan sonra verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurmak söz konusu olacaktır.