19

Ara

Tapu Harcı ve Döner Sermaye Ücretinin İadesi

ÖZET 25.07.2014 ve 29.11.2018 tarihinden sonra yasal düzenlemeye aykırı olarak Tapu Müdürlükleri tarafından yapılan tapu harcı ve döner sermaye ücretleri tahsilatlarının Vergi Mahkemesi’nde açılacak dava ile ilk taşınmaz satışında geçerli olmak üzere iadesi mümkündür. Sarih yasal düzenlemeye rağmen vergi daireleri tarafından tapu sicil müdürlüklerine gönderilen yazıya istinaden alınan tapu harçları ve döner sermaye ücretlerinin 6306 sayılı Afet [...]