lisans_sozlesmeleri

05

Eki

Lisans Sözleşmeleri

Genel itibariyle lisans, sınaî ve ticari mülkiyet dâhilindeki bir maddi olmayan nitelikteki hakkın kullanım yetkisinin sözleşme ile elde edilmesidir. Lisans sözleşmesi veya diğer bir hukuki işlemle lisans alanın edindiği tüm haklara lisans hakkı denilmektedir. Lisans hakkı hukuki işlemlerle verilebilen bir haktır. Mutlaka sözleşme ile verilmesi gerekmemektedir Marka lisansı sözleşmesinin bir tarafını lisans veren oluştururken; diğer tarafını lisans […]