emsal_kira_bedeli

22

Eki

Emsal Kira Bedeli

Kira gelir beyannamesi vererek, vergi ödeyeceklerin merak ettiği konuların başında ‘Emsal Kira Bedeli‘ geliyor. Emsal kira bedeli esası, Gelir Vergisi Kanununun 73 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aşağıdaki gibidir: Emsal kira bedeli esası:  Madde 73 – (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 – 3239/56 md.) Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının […]