21

Kas

Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma

Türk Ticaret Kanunu’nun üç maddesinde Anonim Şirketlerde ortakların çıkma ve çıkarılma ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun Birleşme ile ilgili hükümlerin yer aldığı 136 ve sonraki maddelerinin içinde bulunan Ayrılma Akçesi başlıklı 141. maddesinde şu hükümler bulunmaktadır: (1) Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine […]