elektronik_haberlesmede_tuketici_haklari

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları

Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK) ve Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği (EHSTHY) ile elektronik haberleşme sektöründe tüketicinin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik çeşitli hükümler getirilmiştir.

Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketiciler asgarî olarak aşağıda sıralanan haklara sahiptir;

 • Benzer konumdaki tüketicilerin hizmetlere eşit şartlarda erişebilme ve ayrım gözetmeyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma hakkı,
 • Tüketicilerin elektronik haberleşme hizmetine abone olurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle sözleşme yapma hakkı,
 • Abonelerin kişisel verilerinin kamuya açık rehberlerde yer alıp almamasını talep etme hakkı,
 • Rehbere ayrım gözetilmeksizin kaydolma ve rehber hizmetinden ücretli ve/veya ücretsiz yararlanma hakkı,
 • Acil arama hizmetleri hakkında bilgilendirilme ve bu hizmetlere ücretsiz erişebilme hakkı,
 • Abonelerin ayrıntılı fatura talep edebilme hakkı,
 • İşletmecinin sunacağı elektronik haberleşme hizmetinin kapsamı hakkında bilgi alabilme hakkı,
 • Abonelere sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler/kampanyalar konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı ile tarifelerdeki/kampanyalardaki değişiklikler yürürlüğe girmeden önce bilgilendirilme hakkı,
 • Abonelerin katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri de dâhil olmak üzere kısa mesaj, müşteri hizmetleri, internet ve benzeri yöntemlerle katıldıkları tarife, kampanya ve benzeri kapsamda sunulan tüm hizmetlerden başvurduğu yöntem ya da basit bir yöntem ile vazgeçme hakkı,
 • Arızaların giderilmesinde, benzer konumdaki tüketiciler arasında ayrım gözetmeme temelinde bir uygulamayı talep etme hakkı,
 • Uluslararası standartlar ile Kurumun belirleyeceği standartlara uygun kalitede hizmetten yararlanma hakkı.

Elektronik Haberleşme Kanunu’nda eşit hizmet alabilme hakkı düzenlenmiş olup ilgili kanun uyarınca işletmeciler, sağladıkları elektronik haberleşme hizmetlerini benzer konumdaki tüketici ve son kullanıcılara eşit koşullarda ve ayrım gözetmeden sunmakla yükümlüdür.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği uyarınca ise işletmecilerin, kampanya şartları, süresi, hedef kitlesi ve benzeri hususlar hakkında tüketicileri anlaşılabilir ve açık bir şekilde ayrıntılı olarak bilgilendirmekle yükümlü olduğu belirtilmektedir.

Sonuç olarak hem Elektronik Haberleşme Kanunu hem de Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği tüketici hakları daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde korunarak elektronik haberleşme sektöründe ortaya çıkan sorunlara, mümkün olduğunca tüketici menfaatleri ön planda tutularak çözümler üretilmesini amaçlamaktadır.

Your Comment:

Diğer Makalelerimiz

10

Haz
Boşanma Hukuku

Anlaşmalı Boşanma ve Protokolün Şartları

ANLAŞMALI BOŞANMA VE PROTOKOLÜN ŞARTLARI   ANLAŞMALI BOŞANMA              4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 166/3 eşlerin geçerli olan evliliklerini sona erdirmeye yönlendirmeye yönelik iradelerinden doğan anlaşmalı boşanmayı düzenlemiştir.  Anlaşmalı boşanma, kanundan öngörülen hallerin gerçekleştiği durumlarda eşlerin boşanmaya yönelik iradelerini yargı yolu ile açıklaması sonucu evliliği sona erdiren hallerden birisidir.               Anlaşmalı boşanma, kanun sistematiği bakımından […]

08

Haz
Tüketici Hukuku

Hukuk Bürosunun Borçluya Sürekli Mesaj Atması ve Araması

HUKUK BÜROLARI VE BORÇLU İLİŞKİSİNİN KVKK VE TCK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ               Makalenin Özeti: Bu makalede farklı uygulamalar ile hukuk büroları ve borçlu arasında ki ilişki 6698 s. KVKK kapsamında açıklanacak ve değerlendirilecektir.             Anahtar Kelimeler: Kişisel veri, veri güvenliği, kişilerin sükûnetini bozma, icra, borçlunun yakınlarını aramak   HUKUK BÜROLARININ BAZI UYGULAMALARININ KVKK VE YARGI KARARLARI[…]