Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma hususuna Türk Borçlar Kanunu’nun “Ölüm ve Bedensel Zararlar” başlıklı 53. Maddesinde yer verilmiştir. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen bir kimsenin yaşarken maddi ve manevi olarak destek verdiği kişilerin aldığı destekten ölüm sebebiyle yoksun kalmaları halinde uğradıkları zarardır. Yani ölüm sonucu başka kimseler ölenin yardımından yoksun kalmışlarsa, onların bu zararlarını ödemek gerekir. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin destek verdiği kişilerin hayatlarının ölüm nedeniyle kötüleşmemesi için kabul edilmiş bir maddi tazminat davası türüdür.

Bu tazminatın amacı, ölen kişinin yaşarken destek verdiği kişilerin yaşamları sürdürebilmelerini sağlamak, sosyal ve ekonomik durumlarının eskisi gibi devam etmesini sağlamaktır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebinde Bulunabilecek Kişiler

Yukarıda da belirtildiği üzere destekten yoksun kalma tazminatı, maddi tazminat davasının bir türüdür. Bu nedenle böyle bir maddi tazminat talep edebilmek için ölen kişiden yaşarken maddi destek alınması gerekmektedir. Zira ölen kişiden yaşarken destek almayan kişinin böyle bir tazminat talebinde bulunması mümkün değildir. Ölenin herhangi bir yakını (amca, dayı, hala, ölenin nişanlısı vb.) ölen kişiden maddi destek aldığını iddia edebilir. Ancak böyle bir durumda destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için ölen kişiden maddi destek alındığının ispatlanması gerekmektedir.

Karine gereği bazı kişilerin yaşarken birbirine destek olduğu kabul edilmektedir. Hayatın olağan akışına göre çocukların anne ve babalarına, anne ve babaların çocuklarına, eşlerin birbirlerine destek olduğu kabul edilmektedir. Karine gereği bu kişilerin yaşarken birbirlerine destek olduğu kabul edildiğinden bu kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı davasında ölen kişiden maddi destek aldıklarını ispatlamalarına gerek yoktur. Ancak pekala davalı taraf karinenin aksini yani bu kişilerin yaşarken birbirlerine destek olmadığını ispatlayarak hükmedilecek tazminattan kurtulabilir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Destekten yoksun kalma tazminatı, maddi tazminatın bir türü olduğundan görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6. Maddesi gereğince davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi, birden fazla davalı var ise davalılardan herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Davalı tüzel kişi (şirket, vakıf, dernek vb.) ise tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Zamanaşımı

TBK’nun 72. Maddesine göre tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve herhâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.

Diğer Makalelerimiz

08

Eyl
İş Hukuku

Covid-19 Tedbirleri Hakkında Zorunlu Bilgilendirme

COVID-19 NEDENİYLE İŞYERİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİNE YÖNELİK KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın 41515602-000/99 sayılı ve 02.09.2021 tarihli yazılı bildiriminde işaret edildiği üzere işyerinde COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına menfi etki etmesi ve COVID-19 aşısı tamamlanmış diğer çalışanların mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının […]

29

Haz
Gayrimenkul Hukuku, Sigorta Hukuku

Trafik Kazalarında Uğranılan Araç Değer Kaybının Tazmini

TRAFİK KAZALARINDA UĞRANILAN ARAÇ DEĞER KAYBININ TAZMİNİ   Araç Değer Kaybı Nedir? Kaza yapan bir aracın, olası bir satışının dikkate alınarak ikinci el piyasasında değer kaybetmesine araç değer kaybı denmektedir. Kaza sonrasında araç muayene ve bakım işlemlerinden geçmiş olsa da bu durum aracın satış fiyatında düşüşe neden olmaktadır. Kısacası aracın kazadan önce ikinci el piyasasındaki değeri ile[…]