Covid-19 Tedbirleri Hakkında Zorunlu Bilgilendirme

COVID-19 NEDENİYLE İŞYERİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİNE YÖNELİK KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın 41515602-000/99 sayılı ve 02.09.2021 tarihli yazılı bildiriminde işaret edildiği üzere işyerinde COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına menfi etki etmesi ve COVID-19 aşısı tamamlanmış diğer çalışanların mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının kötüleştirilmesi sebebiyle gerekli yazılı bildirimde bulunma zarureti doğmuştur.

COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların;

 • Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs Riskine Karşı Önerilen 14 Kurala hassasiyetle uyulması,
 • Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulunun aldığı önlemlere ve idare tarafından yayınlanan rehberlere titizlikle riayet edilmesi,
 • İşyerine dışarıdan yapılacak ziyaretlerin (özellikle engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan) bir sonraki duyuruya kadar ertelenerek görüşmelerin iletişim araçlarıyla yapılmasına öncelik verilmesi, zorunlu hallerde ise gerekli sağlık kontrollerinden geçirilerek ziyaretçilerin kabul edilmesi,
 • Kronik hastalığı olan çalışanların mevcut sağlık durumunu tevsik edici belge ile birlikte işverene müracaatta bulunması,
 • Çalışanlar arasında ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, hızlı nefes alıp verme, göğüs ağrısı gibi şikâyetlerden herhangi birinin bulunması halinde fiziksel temastan kaçınılarak ivedilikle sağlık kurumlarına başvurulması,
 • Ara dinlenme süresinin diğer çalışanlarla birlikte toplu olarak geçirilmemesi,
 • Zorunlu hallerde yurtdışına çıkan çalışanlardan göreve başlamadan önce sağlık raporu ibraz edilmesi, virüsün kuluçka süresi olan 14 gün kuralına riayet edilmesi,
 • İşyeri bütününde ve ortak kullanım alanlarında (toplantı salonu, yemekhane, koridor, lavabolar vb.) hijyenine azami düzeyde özen gösterilmesi, sık sık havalandırılması ve bu alanlarda bulundurulan el dezenfektanlarının kullanılması,
 • İşyeri bütününde ve ortak kullanım alanlarında yer alan ortak temas noktaları (ATM, asansör tuşları, kapı kolları, merdiven trabzanları, armatürler vb.) ve ortak kullanılan cihazların- ekipmanları (bilgisayarlar, yazıcılar, telefonlar vb.) ile temas edildikten sonra el hijyenine dikkat edilmesi, bu alanların temiz bırakılması,
 • Ellerin düzenli aralıklarla su ve sabun ile en az 20 saniye sürecek şekilde yıkanması,
 • Ortak çalışma alanlarının düzenli olarak havalandırılması,
 • Şirket bünyesindeki çalışanlar tarafından kullanılan araçların düzenli olarak temizlenmesi,

Hususlarına riayet edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanlara COVID tanısı konması durumunda muhatabın ve diğer çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin tehlike düşürülmesi nedeniyle 4857/m.25/II-ı ve aynı kanun m.25/I, m.25/III ve 6331/m.19 maddesi hükmü uyarınca yasal işlem yapılacağını, gerekli idari kararların alınacağını belirtiriz.

13.09.2021 tarihinden itibaren uygulanmak kaydıyla COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların haftada 1 kez PCR testi yaptırmaları, sonuçlarının kayıt altına alınabilmesi için işveren ile paylaşılması gerekmektedir. Zorunlu PCR testi uygulamasından muaf tutulabilmek için çalışanların barkodlu aşı sertifikasını işverene ibraz etmesi gereklidir.