calisan_kadininin_haklari

Çalışan Hamile Kadınların Hakları

1-Analık İzin Hakkı

Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın çalışan isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın çalışanın çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

2-Ücretsiz izin hakkı

Doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Bu izin çalışanın yazılı isteği olması halinde kullandırılmalıdır. Bu süreler çalışanın normal yıllık izin hesabında dikkate alınmamalıdır. Bu sürelerde süt izni söz konusu olmamaktadır.

3-Süt izin hakkı

Bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için çalışan kadınlara günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını çalışan kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

4-Kısmi süreli çalışma hakkı

Bu sürelerin bitiminden sonra çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep istisnai durumlar yoksa işveren tarafından karşılanmak zorundadır. Anne babadan birinin çalışmaması halinde kısmi süreli çalışma talebinde bulunulamaz. İşçi yazılı talepte bulunmalı, eşinin çalıştığına dair belgeyi eklemek zorundadır. Kısmi süreli çalışmaya başlayan çalışan, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Kısmi süreli çalışmak isteyen veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen çalışan işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirir.