İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 94 – Sayı: 2020/5’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULUNDAN…………………………………………………………………9
7251 SAYILI KANUNLA HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK / Doç. Dr. Varol KARAASLAN…………………..15
İŞÇININ SAĞLIK NEDENIYLE İŞE DEVAMSIZLIĞININ BEKLEME
SÜRESINI AŞMASI HAKLI FESIH NEDENIDIR
Av. Erol TÜRK…………………………………………………………………………..51
KIDEM TAZMINATI DÜZENLEMESINDE KADININ, ÇOCUĞUN VE
AILENIN KORUNMASI İHTIYACI
Dr. Meltem ÖZTÜRK…………………………………………………………………..73
KEFİLİN, ASIL BORÇLU İLE KONKORDATO BAŞVURUSU
Av. Ata ALKIŞ……………………………………………………………………………88
TİCARİ NİTELİKLİ MENFİ TESPİT DAVALARINDA ARABULUCUYA
BAŞVURULMASININ DAVA KOŞULU OLMADIĞINA İLİŞKİN
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ’NİN BÖLGE ADLİYE
MAHKEMELERİ HUKUK DAİRELERİ’NİN KESİN NİTELİKTEKİ
KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİNE
YÖNELİK KARARININ İNCELENMESİ
Bülent Nuri KURDOĞLU……………………………………………………………..96
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNDEN DOLAYI İŞ SAHİBİNİN
SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİ
Av. Altan Fatih GÜNDEŞ………………………………………………………….. 112
İNŞAAT HUKUKUNDA “MAKUL SÜRE”NİN ÖNEMİ
İlker Hasan DUMAN………………………………………………………………… 132
İŞ HUKUKU YARGILAMALARINDA İSPAT YÜKÜ
Av. Abdullah EYİGÜL………………………………………………………………. 159
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ
(YASAL MAL REJİMİ) VE UYGULAMASI
Yaşar AKDAĞ ………………………………………………………………………… 176
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİREYSEL HAKARET SUÇU
Av. Canberk YILDIRIM…………………………………………………………….. 191
TÜRKİYE’DE KÜRTAJ: YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUATIN
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNA AYKIRILIK
YÖNÜNDEN ELEŞTİRİSİ
Av. Pelin Su ÜNAL………………………………………………………………….. 209
CANGI/TÜRKİYE KARARI ÜZERİNDEN BİLGİ EDİNME
HAKKINA DAİR İNCELEME
Av. Alp CERRAHOĞLU……………………………………………………………. 224
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA
KATILMA YOLU İLE İSTİNAF
Stj. Av. Erman UZUN………………………………………………………………. 234
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARININ İPTALİ
DAVASININ REDDİ KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA
TESCİL İŞLEMLERİ BAĞLAMINDA SOMUT BİR UYUŞMAZLIĞIN
İNCELENMESİ
Av. Ediz BİNGÖL …………………………………………………………………… 240
TÜKETİCİ YARGILAMALARI AÇISINDAN TÜKETİCİ
MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ
Av. Ahmet SÜLEYMAN…………………………………………………………….. 250
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA BİREYSEL
BAŞVURU ve MÜLKİYET HAKKI
Berrak Burçin DİLAVER………………………………………………………….. 276
ÇATMADA SORUMLU KİŞİLER VE KILAVUZ KAPTANIN
FİİLLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK
Av. Muhammet SÖNMEZ…………………………………………………………. 293
BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ MALİ HAKLARIN
İHLALİNDE BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ BİR KORUMA İMKANI
TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI
Av. Oğuzhan TAÇKIN………………………………………………………………. 303
Anayasa Mahkemesi (AYM) Kararı……………………………………………. 327
Yargıtay Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu…………………………………………………… 333
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 405
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 410
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 416
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 433
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 443
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 451
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 460
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 488
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 506
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 530
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 564
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 572
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 581
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 599
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 604
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 609
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 617
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 629
Yargıtay Ceza Dairesi Kararları…………………………………………………. 635
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler………………………………………………………………….. 639
Yitirdiklerimiz, Nakiller ve Ayrılmalar
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………… 647
Nakiller…………………………………………………………………………………. 659
Ayrılmalar……………………………………………………………………………… 661
Kavram Dizini
Kavram Dizini………………………………………………………………………… 663

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 94 – Sayı: 2020/5’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.