İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 94 – Sayı: 2020/4’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulundan………………………………………………………………………9
TÜKETICI HUKUKU ALANINDA KORONAVIRÜS
SÜRECININ ETKILERI
Prof. Dr. Ebru CEYLAN……………………………………………………………….15
BORÇLUNUN, BORÇLANMA TARİHİNDEN ÖNCE YAPMIŞ OLDUĞU
MAL KAÇIRMA AMACINA YÖNELİK TASARRUFLARI HAKKINDA,
ALACAKLILARI TARAFINDAN “GENEL MUVAZAA DAVASI”
(TBK.m.19) AÇILABİLİR Mİ?
Av. Talih UYAR – Av. Cüneyt UYAR………………………………………………..43
BOŞANMA VE AYRILIK DAVALARINDA ALINACAK
GEÇİCİ ÖNLEMLER
Av. Yaren Didem ÖZŞENOL…………………………………………………………62
ÇOCUK İÇİN BİR BAKIŞ:
“ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI” ile “DİNLENİLME HAKKI”
KAVRAMLARININ AİHM ve İÇ HUKUKUMUZDA GÖRÜNÜMÜ
Erol KARAASLAN………………………………………………………………………79
TARIM ARAZİSİ VASFINDAN ÇIKARILAN ARAZİLER’İN HUKUKİ
STATÜLERİ VE PLANLAMA İLE OLAN İLİŞKİLERİ
Av. Prof. Dr. Yücel ÜNAL………………………………………………………….. 113
İMAR HUKUKUNDA İFRAZ VE TEVHID İŞLEMLERI
Stj. Av. Mehmet KOPUZ…………………………………………………………… 120
4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUN’A GÖRE
MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ
Av. Burcu KESKİN …………………………………………………………………. 128
AKILLI SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ GELECEĞİ HAKKINDA
DEĞERLENDİRME
Stj. Av. Coşkun GENÇ……………………………………………………………… 147
TEMERRÜT FAİZİ VE AŞKIN ZARAR
Av. Muhammet Burak KULABEROĞLU……………………………………… 154
İŞÇIYE İLIŞKIN SAĞLIK VERILERININ İŞVEREN
TARAFINDAN İŞLENMESI
Av. Arda ALTINOK………………………………………………………………….. 179
TEBLİGAT HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR
Av. İrem İLERİ……………………………………………………………………….. 192
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA
GÖREV SORUNU
Av. Saffet CAN………………………………………………………………………… 212
BIR KOŞULLU BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESI TÜRÜ OLAN “YERINE
GETIRILMESI BAĞIŞLAYANIN ÖLÜMÜNE BAĞLI BAĞIŞLAMA”NIN
BORÇLAR HUKUKU VE MIRAS HUKUKU HÜKÜMLERI AÇISINDAN
İRDELENMESI
Av. Nuri Taner ERGİN…………………………………………………………….. 221
ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNDE UZMANLIK KOŞULU
Av. Süleyman Mücahit NARLI…………………………………………………… 235
İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUK
Muhammed Alparslan BUDAK………………………………………………….. 251
TAŞINIR MAL SATIMINDA ALICININ BORÇLARI
Av. Eda KURT………………………………………………………………………… 257
KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇLARI
Av. Haydar YALÇINOĞLU………………………………………………………… 264
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu…………………………………………………… 289
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 361
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 370
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 376
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 386
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 390
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 394
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 421
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 434
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 441
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 454
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 482
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 486
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 490
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 498
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 506
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 520
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 533
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 545
Yargıtay Ceza Dairesi Kararları…………………………………………………. 555
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler………………………………………………………………….. 561
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………… 575
Nakiller…………………………………………………………………………………. 583
Ayrılmalar……………………………………………………………………………… 586
Kavram Dizini
Kavram Dizini………………………………………………………………………… 587

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 94 – Sayı: 2020/4’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.