İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 94 – Sayı: 2020/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULU’NDAN………………………………………………………………… 9
7155 SAYILI KANUN’LA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TAKİP
HUKUKUMUZA ETKİSİ
Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN…………………………………………………..11
YABANCI PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN SORUNLAR
Av. Yörük KABALAK…………………………………………………………………..28
VERGİ YÜKÜNÜN ADALETLİ VE DENGELİ DAĞILIMI İLKESİ
Serhat KILIÇ……………………………………………………………………………..34
YOKSULLUK NAFAKASINDA SÜRE UNSURU VE NAFAKANIN
KADIN BAKIMINDAN ANLAMI
Stj. Av. Fatih KÖKSALAN…………………………………………………………….45
SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE SİGORTA ŞİRKETİNİN
BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Av. Sevim Ceren CİVAN……………………………………………………………….64
KAT MÜLKİYETİ HUKUKUNA GÖRE YÖNETİCİNİN
TARAF SIFATI
Av. M. Şeref KISACIK – Av. Özlem KAYA………………………………………..91
İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ İSTİNAF VE
TEMYİZİNİN İCRA İŞLEMLERİNE ETKİSİ
Fatih KABADAYI…………………………………………………………………….. 100
SESLI – GÖRÜNTÜLÜ DURUŞMA DÖNEMI
Av. Mustafa TIRTIR…………………………………………………………………. 124
İŞ HUKUKUNDA FESİH İHBAR SÜRELERİ
Av. Aslı KAPICIOĞLU KAHRAMAN…………………………………………….. 136
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA YASANIN İDARE HUKUKU VE
ÖZEL HUKUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Av. Ali Güvenç KİRAZ……………………………………………………………… 154
TAŞINIR MAL SATIMINDA ALICININ BORÇLARI
Av. Eda KURT………………………………………………………………………… 162
BÖLME DEF’I
Stj. Av. Mustafa ÖNCÜLOKUR………………………………………………….. 172
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI BİRLEŞİK SİGORTA
POLİÇESİNDE. AVUKATLIK DANIŞMA ÜCRETLERİ
HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI KAPSAMINDA MI?
Av. Tennur KOYUNCUOĞLU…………………………………………………….. 177
TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI
NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERİN AÇIKLANMASI
SUÇUNDA KAVRAMLAR VE SORUNLAR
Av. Maşallah MARAL……………………………………………………………….. 194
JOHN RAWLS VE HUKUK DEVLETİ AÇISINDAN
ADALET TEORİSİ
Av. Adnan İNANÇ……………………………………………………………………. 209
YAPAY ZEKÂ VE ÇOCUK HAKLARINA KISA BİR BAKIŞ
Av. Fatmanur CAYGIN – Av. Can YAVUZ…………………………………….. 218
YARGITAY KARARLARI
Anayasa Mahkemesi Kararı………………………………………………………. 231
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu…………………………………………………… 247
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 312
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 325
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 333
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 357
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 363
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 366
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 371
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 404
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 427
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 441
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 450
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 458
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 466
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 475
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 497
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 499
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 511
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 521
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 572
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 585
Yargıtay Ceza Dairesi Kararları…………………………………………………. 596
YARARLI BILGILER
Tablo ve Çizelgeler………………………………………………………………….. 611
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………… 621
Nakiller…………………………………………………………………………………. 630
Ayrılmalar……………………………………………………………………………… 632
Kavram Dizini………………………………………………………………………… 635

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 94 – Sayı: 2020/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.