İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 94 – Sayı: 2020/2’yi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULU’NDAN…………………………………………………………..11
CEZA HUKUKU AÇISINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA
“KİŞİSEL VERİ” ve “HUKUKA AYKIRILIK” KAVRAMLARI
Prof. Dr. Kayıhan İÇEL…………………………………………………………..15
KONKORDATO SÜRECİNDE BULUNAN SERMAYE
ŞİRKETLERİNDE ÖZKAYNAK İŞLEMLERİ (YEDEK AKÇE
AYRILMASI ve KAR DAĞITIMI)
Prof. Dr. Hanifi AYBOĞA…………………………………………………………24
BASIN İŞÇİLERİNE İLİŞKİN YENİ UYGULAMALAR
Av. Yörük KABALAK………………………………………………………………40
YOKSULLUK NAFAKASINDA SÜRE SORUNU
Av. Büşra ODABAŞI……………………………………………………………….44
ZEKİ YILDAM
Av. A. Coşkun ONĞUN …………………………………………………………..83
TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ ‘BEDEL’E DÖNÜŞMESİNİN
UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR
Av. Talih UYAR & Av. Cüneyt UYAR………………………………………….87
ULUSLARARASI TİCARİ TERİMLER (INCOTERMS) 2020
ÇERÇEVESİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENEN
YENİLİKLER
Av. Selin HAYAT…………………………………………………………………….122
SİBER ZORBALIK
Stj. Av. Atay CIBOOĞLU…………………………………………………………145
SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA DÜZENLENEN BİLGİ
BELGE VERMEME ve DENETİMİN ENGELLENMESİ SUÇU
Av. Ahmet Mücahit SELÇUK……………………………………………………160
SERMAYE PİYASASI KANUNU VE İKİNCİL MEVZUAT
IŞIĞINDA HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN BİRLEŞMESİ
Av. Aylin BELİR…………………………………………………………………….180
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU’NUN 155. ve 156.
MADDELERİNDE YER ALAN SUÇLARIN ve BU SUÇLARIN
KOVUŞTURMA USULLERİNİN İNCELENMESİ
Stj. Av. Caner BİRDAL……………………………………………………………203
İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI
Av. Cihangir ÇAKIR………………………………………………………………..228
ANA HATLARIYLA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ TARİHSEL
SÜRECİ İLE AMACI ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI
Kadir Can ÖZEL……………………………………………………………………241
FUTBOLDA ARTAN IRKÇILIK VE NEFRET SÖYLEMLERİ
GÖLGESİNDE BİR PARILTI: ŠİMUNİĆ’İN TEZAHÜRATINA İLİŞKİN
YARGISAL SÜREÇ VE AİHM KARARI
Av. Ozan Can ÖZBALÇIK ……………………………………………………….256
ANAYASA MADDE 26 ve İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ
MADDE 10 KARŞILAŞTIRMALI DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
KAVRAMLARI İLE BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ
HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ İNCELENMESİ
Elif Aycan TÜRKKAN……………………………………………………………..260
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları………………………………………………..275
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi………………………………………………………….361
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi………………………………………………………….368
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi………………………………………………………….371
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi………………………………………………………….373
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi………………………………………………………….391
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi………………………………………………………….392
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi………………………………………………………….403
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi………………………………………………………….434
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi………………………………………………………..502
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi………………………………………………………..518
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi………………………………………………………..526
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi………………………………………………………..532
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi………………………………………………………..541
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi………………………………………………………..550
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi………………………………………………………..561
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi………………………………………………………..578
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi………………………………………………………..585
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi………………………………………………………..592
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi………………………………………………………..607
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi………………………………………………………..622
Yargıtay Ceza Dairesi Kararları…………………………………………………..623
YARARLI BILGILER
Tablo ve Çizelgeler…………………………………………………………………. 631
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz……………………………………………………………………….. 641
Nakiller………………………………………………………………………………… 644
Ayrılmalar…………………………………………………………………………….. 647
Kavram Dizini……………………………………………………………………….. 649

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 94 – Sayı: 2020/2’yi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.