İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 94 – Sayı: 2020/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULU’NDAN………………………………………………………………. 11
5510 SAYILI KANUNA GÖRE SİGORTALI VE HAK SAHİPLERİNE
AYLIK ve GELİR BAĞLANMASI, AYLIK VE GELİRLERİNİN
BİRLEŞMESİ VE KESİLMESİ
Av. Orhan RÜZGAR……………………………………………………………….. 15
HUKUK DEVLETİ
Av. Zeki YILDAM……………………………………………………………………. 55
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
İŞVERENİN ÖZLÜK DOSYASI OLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Av. Neslihan Emre İLHAN……………………………………………………….. 68
“BELLİ BİR YERDE DEVAMLI OLARAK MESLEK veya SANATINI
İCRA EDENLERE” MAHSUS ‘TEBLİGAT USULÜ’NÜ DÜZENLEYEN
TEB. K.’nun 17. MADDESİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Av. Talih UYAR……………………………………………………………………… 87
BELEDIYE TAŞINMAZLARININ İHALE İLE KİRAYA VERİLMESİ
VE TAHLİYESİ
Av. Ali Turan HÜR…………………………………………………………………. 98
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BİREYSEL BAŞVURU KARARI
KARŞISINDA YAYIN YASAĞI, İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
Av. Burhan ÖĞÜTCÜ…………………………………………………………….. 105
SOSYAL MEDYA NOTERLIĞI
Kadir Can ÖZEL…………………………………………………………………… 111
BILIŞIM SISTEMI ARACILIĞI ILE KIŞISEL VERILERIN
RIZAYLA ELDE EDILMESI NE ZAMAN SUÇ OLUŞTURUR?
Av. Mehtap AKAN………………………………………………………………….. 118
KONKORDATODA KESİN MÜHLET İŞLEMLERİNE HAZIRLIK
TUTANAĞI
Mustafa AKIN……………………………………………………………………….. 133
ORGANİZASYON SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA HASTANENİN
TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN KUSURSUZ
SORUMLULUĞU
Av. Öner BULUT…………………………………………………………………… 142
LİMİTED ŞİRKETLERDE BİLGİ ALINMASI, İNCELENMESİ ve
KISITLANMASI
Av. Arb. F. Tülây PARLAK ……………………………………………………… 158
ARABULUCULUK ÜZERİNE
Av. Zeliha Büşra TANIR…………………………………………………………. 178
MEDENİ USUL HUKUKUNDA TAKAS ve MAHSUP İLE İLGİLİ
SORUNLAR
Av. Altan Fatih GÜNDEŞ………………………………………………………… 188
HAVA YOLU İLE YOLCU VE BAGAJ TAŞIMALARINDAN
KAYNAKLANAN İHTİLAFLARA UYGULANACAK ULUSLARARASI
SÖZLEŞMELERE GENEL BİR BAKIŞ
Av. Burhan ATEŞ………………………………………………………………….. 206
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNİN KURULUŞUNA
İLİŞKİN GÜNCEL SORUNLAR
Av. Özlem ALTAY & Av. Elif Bilge İNCESU………………………………… 217
FRANSA ve TÜRKİYE’DEKİ CEZAEVLERİNDE YAŞAYAN ANNELER
ve ÇOCUKLARI
Av. Hazel TUNCER ……………………………………………………………….. 250
TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞYERINDE PSIKOLOJIK TACIZ
(MOBBING)
Stj. Av. Gözdenur ARAZ…………………………………………………………. 257
CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ZAMAN
BAKIMINDAN UYGULAMA ve GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİK İLKESİ
Stj. Av. Havva KUTLUAY………………………………………………………… 260
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları………………………………………………..297
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi………………………………………………………….366
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi………………………………………………………….372
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi………………………………………………………….376
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi………………………………………………………….386
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi………………………………………………………….398
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi………………………………………………………….400
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi………………………………………………………….408
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi………………………………………………………….418
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi………………………………………………………..419
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi………………………………………………………..488
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi………………………………………………………..498
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi………………………………………………………..508
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi………………………………………………………..516
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi………………………………………………………..525
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi………………………………………………………..531
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi………………………………………………………..551
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi………………………………………………………..560
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi………………………………………………………..569
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi………………………………………………………..601
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi………………………………………………………..610
YARARLI BILGILER
Tablo ve Çizelgeler…………………………………………………………………. 627
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz……………………………………………………………………….. 671
Nakiller………………………………………………………………………………… 677
Ayrılmalar…………………………………………………………………………….. 680
Kavram Dizini……………………………………………………………………….. 681

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 94 – Sayı: 2020/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.