İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 93 – Sayı: 2019/6’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULUNDAN…………………………………………………………….. 11
“ULUSLARARASI TİCARİ UZLAŞTIRMA HAKKINDA UNCITRAL
MODEL KANUNU, 2002”Yİ REVİZE EDEREK ONUN YERİNE
GEÇEN “ULUSLARARASI TİCARİ ARABULUCULUK VE
ARABULUCULUK SONUCUNDA YAPILAN ULUSLARARASI SULH
ANLAŞMALARI HAKKINDA UNCITRAL MODEL KANUNU, 2018”
(TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME)
Av. Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY…………………………………………………… 15
1909 DEĞİŞİKLİKLERİ İLE BİRLİKTE 1876 KANUN-İ ESASİ’Sİ
DÖNEMİ SİYASAL DÜZENİ
Av. Ahmet Mücahit SELÇUK………………………………………………………..30
EŞİT DAVRANMA İLKESİ VE FESİHTE EŞİT DAVRANMA
İLKESİNE UYULMAMASININ SONUÇLARI
Stj. Av. Aylin DEMİR…………………………………………………………………..40
YABANCILIK UNSURU İÇEREN İFLAS DAVALARINDA TÜRK
MAHKEMELERİNİN YETKİSİ
Ar. Gör. Can YÖNEY…………………………………………………………………..59
TÜRKİYE’DE HAYVAN HAKLARI
Av. Deniz TAVŞANCIL KALAFATOĞLU………………………………………….73
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNDE KİRALAYANIN
AYIPTAN SORUMLULUĞU
Ece Ayça EKER……………………………………………………………………….. 105
ANONİM ŞİRKETLERDE PAYIN DEVRİ VE BAĞLAM
Av. Elif Bilge İNCESU……………………………………………………………….. 124
HAKİM ve SAVCILARA YÖNELİK USÜL KANUNLARI,
Av. Hüseyin CİMŞİT…………………………………………………………………. 139
DOSYA (ALACAK) HACZİ MESELESİ VE BU HACİZLERDE 2004
SY. İİK M. 106-110 UYGULAMASI İLE İLGLİ Y. 12. HD.’NİN
20/10/2015 TARİHLİ KARARI
Av. Koray ÖZDOĞAN……………………………………………………………….. 146
3298 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN 4.
MADDE İNCELEMESİ
Av. Müslüm YILDIZ………………………………………………………………….. 153
TİCARİ DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK DÜZENLEMESİNİN
KAPSAMI VE BAZI TARTIŞMALI HUSUSLAR
Av. H. Gültekin CAN…………………………………………………………………. 174
TOPLU YAPILARDA/SİTELERDE MEVCUT YÖNETİM PLANLARININ
634 SY. KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NU DEĞİŞTİREN 5711 SY.
KANUNA UYARLANMAMASI NEDENİYLE YAŞANAN SORUNLAR
Av. Ömer Lütfi COŞAR……………………………………………………………… 193
HALKA AÇIK OLMAYAN ANONIM ŞIRKETLERDE BIRIKIMLI
“OY”UN KURALLARIVE MATEMATIĞI
Av. Sıla ÖZTÜRK & Av. Kemal TAĞA………………………………………….. 212
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları……………………………………….229
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi………………………………………………………….336
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi………………………………………………………….344
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi………………………………………………………….356
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi………………………………………………………….373
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi………………………………………………………….378
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi………………………………………………………….383
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi………………………………………………………..437
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi………………………………………………………..445
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi………………………………………………………..452
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi………………………………………………………..466
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi………………………………………………………..476
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi………………………………………………………..487
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi………………………………………………………..494
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi………………………………………………………..500
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi………………………………………………………..515
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi………………………………………………………..537
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi………………………………………………………..575
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi………………………………………………………..586
Bölge İdare Mahkemesi Kararları………………………………………………..589
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler…………………………………………………………………. 603
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz……………………………………………………………………….. 615
Nakiller………………………………………………………………………………… 622
Ayrılmalar…………………………………………………………………………….. 625
Kavram Dizini……………………………………………………………………….. 627

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 93 – Sayı: 2019/6’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.