İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 93 – Sayı: 2019/5’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulundan………………………………………………………………….. 9
GRECO DÖRDÜNCÜ TUR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE ARA
UYUM RAPORU: Milletvekilleri, Hâkim ve Savcılarla ilgili
Yolsuzlukların Önlenmesi
Prof. Dr. Sibel ÖZEL…………………………………………………………………..15
TÜRK HUKUKUNDA KIŞISEL VERILERIN İŞLENMESININ
SINIRLARI
Av. Halil Emre GÜRLER……………………………………………………………..38
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU KAPSAMINDA
UNUTULMA HAKKI
Av. Canberk YILDIRIM………………………………………………………………..60
YARGITAY VE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI
İLE BİRLİKTE İKALE SÖZLEŞMESİ
Av. Şeref DEDE – Av. Muhammed Buğra CAN………………………………..73
ATİPİK BİR ÇALIŞMA MODELİ OLARAK EVDE ÇALIŞMA
Av. M. Zeki DEMİRCİ………………………………………………………………….86
COTIF-CIM ÇERÇEVESİNDE DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI
EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ EŞYANIN KAYBA VEYA
HASARA UĞRAMASINDAN VE GEÇ TESLİMİNDEN DOĞAN
ZARARLARDAN SORUMLULUĞU
Ömer BAŞAR…………………………………………………………………………. 114
ADİ ORTAKLIĞIN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Av. Meyyitzade BACANAK………………………………………………………… 132
ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
HUKUKİ SORUMLULUĞU
Av. Ayşe ACAR UMUT / Stj. Av. Ünal Can ACAR…………………………… 161
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA
KANUN YOLLARI ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL
BAŞVURUDA BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMESİ
Av. Batuhan OĞUZ…………………………………………………………………. 179
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU’NDA ADİL YARGILANMA HAKKI
Stj. Av. Sema ÖZCAN………………………………………………………………. 199
YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ İSTİSNALARINDAN AĞIR CEZAYI
GEREKTİREN SUÇÜSTÜ HALİ
Av. Ahmet Mücahit SELÇUK…………………………………………………….. 208
Yargıtay Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu…………………………………………………… 221
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 246
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 250
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 265
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 277
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 283
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi………………………………………………………… 290
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 339
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 352
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 365
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 404
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 418
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 433
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 437
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 462
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 477
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 486
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 501
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi………………………………………………………. 539
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Karar Derlemesi………………………………. 562
İdari Yargı Kararları………………………………………………………………… 543
Bölge Adliye Mahkemesi…………………………………………………………… 549
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler…………………………………………………………………. 599
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz……………………………………………………………………….. 625
Nakiller………………………………………………………………………………… 632
Ayrılmalar…………………………………………………………………………….. 635
Kavram Dizini
Kavram Dizini……………………………………………………………………….. 639

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 93 – Sayı: 2019/5’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.