İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 93 – Sayı: 2019/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulundan…………………………………………………………………. 9
Kefile Karşı veya Kefil Tarafından Açılan “Tasarrufun İptali
Davaları”nda, ‘Borcun Doğum Tarihi’ Hangi Tarihtir?
Av. Talih UYAR / Av. Cüneyt UYAR ……………………………………………… 15
Karar İncelemesi: Kötüniyetle Temyiz
Dr. Öğr. Üyesi Okan GÜNDÜZ …………………………………………………… 38
Giordano Bruno Olayı
Av. Yörük KABALAK…………………………………………………………………. 48
Borçlar ve Ceza Hukukunda Yer Alan Kusur Kavramlarına
Genel Bir Bakış
Av. Melih ŞEKER …………………………………………………………………….. 51
Yapay Zeka, Robotlar, Hukuki Düzenlemeler
Av. Burçak ÜNSAL…………………………………………………………………… 64
Tasarrufun İptali Davaları Zorunlu Arabuluculuk Kapsamında
Değildir
Av. Onur ÖREN……………………………………………………………………….. 74
İmar Kanunu’nun 18. Maddesinin Genel Uygulaması
Av. Umut GÜN ………………………………………………………………………… 79
Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca
Borçlunun Temerrüdü
Av. Gökçe Naz TANDOĞDU……………………………………………………….. 94
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Genel Şartlarına Bağlı Değer Kaybı Hesaplanmasına Dair Ekte
Yer Alan Formül Hakkında Değerlendirme Ve Kısaca Genelgenin
Normlar Hiyerarşideki Yeri
Stj. Av. Yunus Emre YAVUZTÜRK ……………………………………………. 112
İl Ve İlçelerde Kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarının Her Biri Ayrı Bir İşyeri Ve Bağımsız İşverendir
Av. Erol TÜRK……………………………………………………………………….. 118
Türk Ceza Kanunu’nda Suç Gelirlerinin Aklanması Suçu
Av. Maşallah MARAL ……………………………………………………………… 141
Gümrük Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Usulleri
Av. Suphan OLCAY…………………………………………………………………. 145
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Vergisel
Yükümlülükler Bakımından Sorumluluğu
Av. Baki GÜZGÜ ……………………………………………………………………. 156
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
Açısından Girişim Sermayesi Yatırımlarına İlişkin Sözleşmeler
Dr. Gülşah YILMAZ………………………………………………………………… 165
Yargıtay Kararları
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı …………….. 189
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ………………………………………………….. 191
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 267
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 275
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 294
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 306
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 312
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 313
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 330
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 389
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 394
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 401
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 410
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 420
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 432
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 434
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 454
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 458
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 488
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 506
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları………………………………………… 512
Uygulamadan Dosya……………………………………………………………….. 523
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler ………………………………………………………………… 528
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………. 535
Nakiller ……………………………………………………………………………….. 541
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………. 542
Kavram Dizini
Kavram Dizini ………………………………………………………………………. 546

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 93 – Sayı: 2019/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.