İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 93 – Sayı: 2019/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulundan………………………………………………………………………9
Avukat İle İş Sahibi Arasında Yapılan Avukatlık Ücret
Sözleşmesine Göre Avukata Ödenmesi Gereken Ücretten Davadaki
İş Sahibi İle Karşı Tarafın Müteselsilen Sorumlu Olduğu”
Kuralının Kapsamına Akdi Vekalet Ücretinin Dahil Olmayacağına
İlişkin 05.10.2018 Gün Ve 2017/6 Esas, 2018/ 9 Karar Sayılı
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararının
İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Av. Nevzat YAĞIZ ………………………………………………………………………15
“Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları
Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”: Singapur Arabuluculuk
Sözleşmesi Türk Hukukuyla Uyumu Bakımından Bir
Değerlendirme
Av. Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY……………………………………………………..31
Tasarrufun İptali Davalarında “Yetki İtirazı”nda Bulunma Şekli
Av. Talih UYAR – Av. Cüneyt UYAR……………………………………………….50
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına Özgü Tahliye Sebepleri
Enes ETLIK ……………………………………………………………………………..71
Kamu Kurumları Nezdinde Alt İşverenlere Bağlı Olarak Çalışan
İşçilerin Kıdem Tazminatından Sorumluluk Konusunda 7166
Sayılı Kanunun Getirdiği Yenilikler
Burak COŞKUN……………………………………………………………………… 100
Vergi Usul Kanunu M.359/1’in A-2 Alt Bendinde
Yer Alan Suçların Değerlendirilmesi
Av. Yahya YAVUZ …………………………………………………………………… 112
Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğurmamakla Birlikte, Uyuşturucu
Veya Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan ve İthal Veya İmali
Resmi Makamların İznine Bağlı Olan Maddeyi Ülkeye İthal Etme,
İmal Etme, Satma, Satın Alma, Sevk Etme, Nakletme, Depolama
veya İhraç Etme Suçu (TCK m.188/7)
Av. Muhammet ÖZEN …………………………………………………………….. 133
İdarenin Hizmet Kusurundan Doğan Sorumluluğu
Av. Erol TÜRK……………………………………………………………………….. 153
Fikri Mülkiyet ve Arabuluculuk
Av. İhsan BERKHAN……………………………………………………………….. 170
İfade Hürriyeti
Elif KARAHAN……………………………………………………………………….. 198
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB)
Av. Cüneyd ALTIPARMAK ……………………………………………………….. 228
Yargı Reformuna Nasıl Gidilir?
Av. Casim YILMAZ …………………………………………………………………. 247
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa
Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Kapsamında
Veri Kayıt Sistemi
Av. Burçak ÜNSAL – Stj. Av. Kaan ÖZDEMIR………………………254
Chatbot ve Yapay Zekalı Asistanlara Hukuksal Yaklaşım
Av. Arda ALTINOK …………………………………………………………………. 258
Yargıtay Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ………………………………………………….. 271
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 326
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 329
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 333
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 340
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 349
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 350
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 357
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 369
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 376
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 383
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 393
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 407
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 427
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 431
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 477
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 479
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 481
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 500
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 503
Yargıtay Ceza Dairesi Kararları ………………………………………………… 507
Danıştay Kararları………………………………………………………………….. 511
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler ………………………………………………………………… 517
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………. 527
Nakiller ……………………………………………………………………………….. 533
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………. 536
Kavram Dizini
Kavram Dizini ………………………………………………………………………. 539

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 93 – Sayı: 2019/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.