İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 92 – Sayı: 2018/6’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulundan…………………………………………………………………… 9
“Konkordato” Nasıl Talep Edilir? Nasıl İncelenir? Nasıl
Sonuçlandırılır? (Konkordato Süreci)
Av. Talih UYAR……………………………………………………………………….. 15
Konkordato Gider Avansı Tarifesi Hukuka Uygun Mudur?
Stj. Av. Mustafa Bahadır ÖZER…………………………………………………. 36
İş Hukukunda Performans Değerlendirmesi Ve
İş Değerlendirmesi
Av. Şevket Güney BIGAT………………………………………………………….. 44
Avukatlık Sözleşmesi
Av. Adnan İNANÇ ……………………………………………………………………. 57
Yargı Yerlerince Üretilen Kararların Yazı Karakteri ve
Boyutu Ne Olmalıdır?
Nihat TOKTAŞ / Önder GÜLAÇTI………………………………………………. 74
Bütünlük Arz Eden Malların Birlikte Satışı
Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN………………………………………………… 86
Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının
Butlanı Ve İptali
Av. Zeynep DÖNMEZ ………………………………………………………………. 92
Sosyal Medya Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle
Manevi Tazminat
Av. Enes H. ERMANER ………………………………………………………….116
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi
Av. Begüm Elif KURIN…………………………………………………………….130
Sosyal Medyada İşlenen Hakaret Suçunun E-Tespit İle
Delillendirilmesi
Av. Gürkan ÖZKAYA ………………………………………………………………150
Karayolları Trafik Kanunu’nda 6704 Sayılı Kanun İle Getirilen
Değişiklikler ve Hukuki Etkileri
Av. Esin Gürhan EREN …………………………………………………………..156
Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı Kavramı ve Riskli Yapının
Unsurları
Av. Halil Burak ÇINAR ……………………………………………………………196
Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı Kavramı Ve Riskli Yapının
Unsurları Elektronik Ticaret Ve Hukukumuzdaki Durumu Üzerine
Kısa Bir İnceleme
Kübra YILDIZ………………………………………………………………………..201
6306 Sayılı Yasa Riskli Yapı Uygulaması (III)
Av. Nafi PAKEL ……………………………………………………………………..228
Deniz Yolu İle Eşya Taşımalarında Taşıyanın Mutlak
Sorumsuzluk Sebepleri
Av. Feray FIRINCIOĞULLARI ………………………………………………….248
İdarenin Bayındırlık Hizmetleri Sebebiyle Zarar Verdiği Kişilere
Karşı Kusursuz Sorumluluk Yükümlülüğü
Av. Oğuzcan GÖRGÖZ …………………………………………………………..271
Türk Hukukunda Kürtaj Hakkı
Stj. Av. Alparslan ÖZALTUĞ ……………………………………………………275
İngiliz Ticaret Hukukunda Tröst
Av. Natasha Alev KESKIN………………………………………………………..301
Satış Sözleşmelerinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğunun
Kapsamı
Stj. Av. Olcay ÖNALAN ……………………………………………………………305
Yargıtay Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ………………………………………………….327
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….401
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….404
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….407
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….411
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….425
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….429
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..463
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..474
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..476
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..489
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..512
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..517
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..518
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..536
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..538
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ……………………………………………………..546
İdari Yargı Kararları……………………………………………………………….563
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler ………………………………………………………………… 575
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………. 587
Nakiller ……………………………………………………………………………….. 593
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………. 596
Kavram Dizini
Kavram Dizini ………………………………………………………………………. 597

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 92 – Sayı: 2018/6’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.