İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 92 – Sayı: 2018/5’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

GEÇMIŞTEN BUGÜNE YARGITAY KARARLARINDA
YOKSULLUK NAFAKASI TALEBINDE ETKILI OLAN UNSURLARI
DEĞERLENDIRME
Doç. Dr. Ebru CEYLAN ………………………………………………………….. 15
İHBAR TAZMİNATI (4857 Sayılı İş Kanunu’na
Tabi İş İlişkileri Yönünden)
Av. Muhittin DOĞRUCU …………………………………………………………. 33
İŞÇİNİN HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ
Av. Yörük KABALAK………………………………………………………………. 40
İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
Av. Alev ÖZCAN ……………………………………………………………………. 43
TEBLİGAT HUKUKUNA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER
Av. Celil ÇELİK……………………………………………………………………… 48
VEKALET SÖZLEŞMESİNİN VEKALETE ÖZGÜ
NEDENLERLE SONA ERMESİ
Av. Gökçe KAYA …………………………………………………………………… 103
HACZE TAKİPLİ İŞTİRAKTE ÖNCELİK KOŞULU
VE İLK HACİZ
Dr. Yasemin DURAK ……………………………………………………………… 122
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA
GENEL BAKIŞ
Av. Gürkan ÖZKAYA ……………………………………………………………… 138
5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNU’NA GÖRE HAFTA
TATILI ALACAĞI VE HESAPLAMA TEKNIĞI
Stj. Av. Enes Furkan BEYTEKİN ……………………………………………… 144
SILA PROJESİ “KADINA ŞİDDET HUKUKSAL KORUMA
SİGORTASI” İLE TAMAMLANMALIDIR
Av. Dr. Tennur KOYUNCUOĞLU……………………………………………… 150
AİLE ANAYASASININ YASAL SINIRLARI
Av. Yılmaz KURBAN ……………………………………………………………… 182
KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI REGÜLÂSYONU VE
UNUTULMA HAKKI
Av. Sabire Sanem YILMAZ …………………………………………………….. 187
ALT KİRACININ VARLIĞI HALİNDE ANAHTAR TESLİM
YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR?
Stj. Av. Taha BEYAZOĞLU……………………………………………………… 194
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI HUKUKUNDA ÇALIŞANLARIN
YÜKÜMLÜLÜKLERI VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRI
DAVRANIŞLARININ SONUÇLARI
Av. Melih ŞEKER ………………………………………………………………….. 197
IP ADRESLERİ TEK BAŞINA DELİL
OLABİLİR Mİ?, IP ADRESLERİNE YARGILAMADA
NE KADAR GÜVENİLİR?5
Stj. Av. Hacı Yavuz Selim KUNDAKÇI……………………………………….. 215
TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE “CAYMA HAKKI”
Stj. Av. Ezgi BERI………………………………………………………………….. 224
MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKININ
SINIRLARI NELERDİR?
Cihangir ÇAKIR…………………………………………………………………….. 232
6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN IŞIĞINDA TEDBİR
NAFAKASI
Stj. Av. Aslı ÜNAL ………………………………………………………………… 244
456 SIRA NUMARALI GENEL TEBLİĞİN
9. MADDESİ UYARINCA KESİLEN CEZAYA KARŞI
AÇILACAK DAVA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Av. Ali SAMSUM …………………………………………………………………… 252
7101 SAYILI YASA İLE İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN
SONA ERMESİ VE İFLAS MADDELERİNDEKİ DÜZENLEMELER
Av. Nergis GÜNER…………………………………………………………………. 257
KRİTİK DÜŞÜNME: BİR BÜTÜN HALİNDE
ULUSLARARASI TAHKİM
Çeviri: Can EKEN………………………………………………………………….. 263
SAVUNMANIN HAZIRLANMASINDA MÜDAFİNİN YAPACAĞI
HUKUKİ YARDIMIN SINIRLARI2
Av. Oğuzcan GÖRGÖZ ………………………………………………………….. 272
YARGITAY KARARLARI
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU……………………………………….. 279
YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ……………………………………………….. 319
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ……………………………………………….. 323
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ……………………………………………….. 331
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ……………………………………………….. 333
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ……………………………………………….. 341
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ……………………………………………….. 348
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ……………………………………………… 375
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ……………………………………………… 389
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ……………………………………………… 392
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ……………………………………………… 404
YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ……………………………………………… 411
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ……………………………………………… 416
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ……………………………………………… 420
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ……………………………………………… 432
YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ……………………………………………… 440
YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ……………………………………………… 445
YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ……………………………………………… 452
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ……………………………………………… 460
YARGITAY CEZA DAİRESİ KARARLARI……………………………………. 471
İDARİ YARGI KARARLARI………………………………………………………. 485
YARARLI BILGILER
Tablo ve Çizelgeler ………………………………………………………………… 497
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………. 507
Nakiller ……………………………………………………………………………….. 512
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………. 515
KAVRAM DIZINI
Kavram Dizini ………………………………………………………………………. 469

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 92 – Sayı: 2018/5’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.