İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 92 – Sayı: 2018/4’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulundan……………………………………………………………….. 9
Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri
Av. Talih UYAR……………………………………………………………………… 15
Kamu İhale Sözleşmelerinin Uygulanmasından Doğan
Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim Usulüne İlişkin Bazı
Değerlendirmeler
Doç. Dr. Ozan CAN / Çiğdem GÖKÇE……………………………………….. 103
Aşkın Zarar Ve Hesaplanması
Dr. Namık Kemal UYANIK………………………………………………………. 116
Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçlarından “Sahte Belge
Düzenleme/Kullanma” Suçlarında, Yargı Ve Öğretideki Bir Şablon
Ve Dogmatizme Karşı Eleştirilerimiz, Görüş ve Önerilerimiz
Av. Kahraman ATAY………………………………………………………………. 135
İnşaat İşlerinde Vergi
Av. Özge AK………………………………………………………………………….. 149
Kusursuz Sorumluluk Hallerinden Adam
Çalıştıranın Sorumluluğu
Av. İnci ERBİLEN………………………………………………………………….. 167
İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sona Ermesi
Hilal GÜL…………………………………………………………………………….. 189
Fazla Çalışma Sürelerine İlişkin Yönetmelik Değişikliği
Bağlamında İşçi Mağduriyeti
Av. Gülşah GÜVEN DULAY …………………………………………………….. 202
Sigortalı Çalışan Avukatlar ve Stajyer Avukatlar Bağlamında
Avukatlık Mesleğinin Güncel Sorunları
Av. Erdi YETKİN ………………………………………………………………….. 210
Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Unsuru
Av. Büşra BAŞ …………………………………………………………………….. 224
İşe İade Davası Derdest İken İşçinin Yeni Bir İşte Çalışmaya
Başlaması Halinde “4 Aylık Boşta Geçen” Süreye İlişkin Hakkı
Stj. Av. Adnan İLKİS ……………………………………………………………… 236
YARGITAY İCTIHADI BIRLEŞTIRME GENEL KURUL KARARLARI ……241
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu …………………………………………………. 247
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 286
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 308
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 311
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 320
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 325
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 327
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 367
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 387
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 390
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 395
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 399
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 427
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 430
Yargıtay Ceza Dairesi Kararları ……………………………………………….. 436
İdari Yargı Kararları………………………………………………………………. 445
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler ………………………………………………………………… 453
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………. 461
Nakiller ……………………………………………………………………………….. 466
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………. 467
Kavram Dizini
Kavram Dizini ………………………………………………………………………. 469

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 92 – Sayı: 2018/4’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.