İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 92 – Sayı: 2018/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulundan…………………………………………………………………..9
Konkordato
Av. Muhip Şeyda IŞIKTAÇ ……………………………………………………… 15
Tasarrufun İptali Davası KimlereKarşı Açılabilir
Av. Talih UYAR……………………………………………………………………… 35
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Aktarılmasının
Hukuki Boyutu
Av. Oktay ÖZER ……………………………………………………………………. 76
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri (6502 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun M. 40-46 Kapsamında)
Av. Elçin Cemre ŞENCAN……………………………………………………….. 89
6750 Sayılı Kanun Uyarınca Ticari İşlemlerde Taşınır
Rehnine Konu Olabilecek Varlıklar
Av. Eda Nur TAVUKÇUOĞLU………………………………………………….. 111
İş Kanunu’nda Yer Alan İş Sözleşmesinin Sona Ermesine
İlişkin Hükümlerin, Türk Borçlar Kanunu’nda Yer Alan
Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler İle
Karşılaştırılması
Berkay KOÇAK……………………………………………………………………… 131
Doğum Veya Evlat Edinme Sonrası İşçilerin Sahip Olduğu Haklar
Ve Düzenlemeler
Av. Gülşah Güven DULAY ………………………………………………………. 195
Askerlik Dönüşü İşe Başlatılmayan İşçinin Tazminat
Hakkı Ve Hesaplama Yöntemi
Av. Fatma Arda BICAZ ………………………………………………………….. 202
Ölümlü İş Kazası Sonrasında İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumu
Ve İşçi Yakınlarına Karşı Maddi Tazminat Yükümlülüğü
Av. Oğuzcan GÖRGÖZ …………………………………………………………… 210
6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun’un “Şiddeti Önleme” Yükümlülüğü
Av. Arzu AYDOĞAN……………………………………………………………….. 215
Pvsk’da Önleme Araması Ve Durdurma
Stj. Av. Yunus Emre GÜL……………………………………………………….. 218
Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu
Av. Sinan CÜNI …………………………………………………………………….. 239
Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Sanığın Duruşmada
Bulunma Hakkı Ve Segbis Sistemi
Selahattin KOLCU …………………………………………………………………. 247
Cezaların Şahsiliği İlkesi Çerçevesinde Spor Ceza Hukukunda
Yönetici, Sporcu Ve Taraftarların İşlemiş Olduğu Suçlardan
Kaynaklı Spor Kulüplerinin Cezai Sorumluluğu
Av. Duygu GÜNDÜZ………………………………………………………………. 274
Tck M.314, M.315 Ve M.316’Da Yer Alan Suçların Karşılaştırılması
Stj. Av. Behiye Gamze SARAR …………………………………………………. 290
İthal Otomobillerde %25 İyiniyet Vergisi
Av. Aydın SORDI …………………………………………………………………… 306
Anonim Şirketlede Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Usulü
Numan TEKELIOĞLU……………………………………………………………. 317
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Av. Esra KAYA………………………………………………………………………. 332
İdari İşlem: Hukuka Uygunluk Karinesi
Esengül ALBAYRAK SEKBAN………………………………………………….. 354
İpoteğin Uyarlanması
Av. Ersin OĞUZ ……………………………………………………………………. 370
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Öngörülen Arsa
Payının Düzeltilmesi Davası
Stj. Av. İbrahim Yıldırım ATEŞ ……………………………………………….. 390
Tasarrufun İptali Davasının Bedele Dönüşmesi -FaizAv. Talih UYAR……………………………………………………………………… 403
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu …………………………………………………. 439
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ………………………………………………………. 493
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ………………………………………………………. 498
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ………………………………………………………. 504
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ………………………………………………………. 508
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ………………………………………………………. 519
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ………………………………………………………. 531
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ………………………………………………………. 538
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 591
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 608
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 610
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 621
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 628
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 659
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 680
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 699
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 708
Yargıtay Ceza Daireleri …………………………………………………………… 710
Danıştay İdari Dava Daireleri ………………………………………………….. 719
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler ……………………………………………………………….. 529
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz……………………………………………………………………… 733
Nakiller ………………………………………………………………………………. 737
Ayrılmalar …………………………………………………………………………… 739
Kavram Dizini
Kavram Dizini ……………………………………………………………………… 743
Kitap Tanıtımı……………………………………………………………………… 749

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 92 – Sayı: 2018/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.