İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 92 – Sayı: 2018/2’yi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulundan………………………………………………………………..9
25.07.2017 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında Devletin
Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklı Sorumluluğunda
Zamanaşımı
Av. Ali Güvenç KIRAZ…………………………………………………………….. 15
Klinik Araştırmalar ve Klinik Araştırmalarda Etik
Kurulların Önemi
Ayşe Ayça OSMANBAŞ – Güray ÖZAY……………………………………….. 22
6098 No’lu Türk Borçlar Kanunu Kapsamında
Eser Sözleşmesi
Begüm ÇIZEL……………………………………………………………………….. 58
Adli Yargı İle İdari Yargı Arasında Görev Uyuşmazlığı
ve Uyuşmazlık Mahkemesi
Av. Erol TÜRK………………………………………………………………………. 70
Faturaya İtiraz Ve Faturada Yer Alan Vade Farkı Kaydının
Fatura İçeriğinden Sayılıp Sayılamayacağı Sorunu
Ertuna KARA………………………………………………………………………… 86
Destek Ve İş Gücü Kaybı Tazminat HesaplamalarıTazminat
Hesaplamalarında Aktüaryel Yöntem
Av. Fahri TAN ………………………………………………………………………. 99
Alacağın Temliki Halinde Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması
Fatih ÖZDEMIR ………………………………………………………………….. 106
Tck Madde 239 ‘Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı
Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması’ Suçunun
İncelenmesi
Av. Maşallah MARAL……………………………………………………………. 116
Bitcoinin Hukuksal Yeri ve Vergisel Problemleri
Stj. Av. Mahmut AYDEMIR……………………………………………………. 139
Hukukumuzda Birden Çok Kişinin Eser Sahipliği
Meltem Hayat ÖFKELİ………………………………………………………….. 147
Psikiyatrik Tedavinin Hukuki Boyutu
Oktay ÖZER……………………………………………………………………….. 160
Hukuk Felsefesi Açısından Türkiye’de Yargı Sorunları
Av. Sahir BAFRA ………………………………………………………………… 201
İngiltere Ve Abd Hukukunda
Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması
Av. Selin PEHLIVAN…………………………………………………………….. 210
Biyometrik Yöntemlerle Elde Edilen Kişisel Verilerin Site
Konutların Güvenlik Sistemlerinde Kullanımı
Stj. Av. Simay SEVINÇER …………………………………………………….. 233
İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
Av. Hasan ERDEM ………………………………………………………………. 245
ANAYASA MAHKEMESI KARARLARI………………………………. 259
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ……………………………………………….. 297
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 339
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 341
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 353
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 357
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 364
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 367
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi …………………………………………………….. 372
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 395
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 411
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 418
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 426
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 433
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 437
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 447
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 474
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 476
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 492
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 495
Yargıtay 12. Ceza Dairesi………………………………………………………. 512
Uygulamadan Dosyalar…………………………………………………………. 535
İdari Yargı Kararları…………………………………………………………….. 541
YARARLI BILGILER
Tablo ve Çizelgeler ……………………………………………………………….. 529
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz……………………………………………………………………… 539
Nakiller ………………………………………………………………………………. 541
Ayrılmalar …………………………………………………………………………… 543
KAVRAM DIZINI
Kavram Dizini ……………………………………………………………………… 545

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 92 – Sayı: 2018/2’yi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.