İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 92 – Sayı: 2018/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Üç Boyutlu Markalar
Prof. Dr. A. Lerzan YILMAZ……………………………………………………. 15
Bilirkişiliğe Kabule Ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına
İlişkin Duyuru İle Ölüm Ve Cismani Zararlar Sebebiyle Açılan
Tazminat Davalarında Yaşanacak Sorunlar
Av. Fahri TAN ……………………………………………………………………… 26
Vergi Hukukunda Yeni Bir Düzenleme: İzaha Davet
Sedat SAFRAN …………………………………………………………………….. 32
Avukatın Tahsilat Yapamadığı Durumlarda Vergilendirme
Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ ……………………………………………………… 43
Geçici Hukuki Koruma Kavramı ve İhtiyati Haciz Müessesi
S. Murat KURU ……………………………………………………………………. 51
İpotekli Taşınmazın Satışı
Av. Cihat Alp KARAAHMETOĞLU …………………………………………… 89
Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı» İptal
(İIK. Mad. 279)
Av. Talih UYAR…………………………………………………………………….. 111
Sigortalının İş Kazası Sonucu Bedensel Ve Ruhsal Zarara
Uğraması
Av. Orhan RÜZGAR………………………………………………………………. 135
Boşanma Davası İçerisinde Talep Edilen Tazminatlar
İçin İhtiyatî Hacze Başvurulması
Av. Fatih KARAMERCAN……………………………………………………….. 178
Anayasa Mahkemesi’nin 4857 Sayılı ve 5538 Sayılı
Yasaların Bazı Maddelerinin İptaline İlişkin Kararı
Av. Erol TÜRK……………………………………………………………………… 216
Uygulamada Ticaret Sicili İşlemleri Sorunları
Av. Nafi PAKEL ……………………………………………………………………. 228
6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası Kapsamında Riskli Yapı
Tespiti ve Hukuki Sonuçları
Av. Şenol SALTIK…………………………………………………………………. 234
Sermaye Piyasası Hukukunda Yeni Kavram:
Gayrimenkul Sertifikaları
Av. Umut GÜN …………………………………………………………………….. 251
Ticari İşletme Devrinin Alacağın Devri Ve Borcun
Üstlenilmesi Açısından Değerlendirilmesi
Av. Dursun AL……………………………………………………………………… 265
İÇERİK DİZİNİ
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik)
Sigortası Genel Şartlarının Zaman Bakımından Uygulanma
Konusu Ve Yargıtay Kararının İncelemesi
Umur KARAKAYA…………………………………………………………………. 285
Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi
Av. Ferman Kaya ………………………………………………………………….. 303
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ………………………………………………… 325
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 353
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 357
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 360
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 372
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 373
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 383
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 394
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 482
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 488
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 496
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 505
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 516
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 520
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 529
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 534
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 538
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 542
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 554
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 557
Yargıtay Ceza Dairesi Kararları ………………………………………………. 572
Danıştay Kararları………………………………………………………………… 583
YARARLI BILGILER
Tablo ve Çizelgeler ……………………………………………………………….. 595
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz……………………………………………………………………… 671
Nakiller ………………………………………………………………………………. 679
Ayrılmalar …………………………………………………………………………… 685
KAVRAM DIZINI
Kavram Dizini ……………………………………………………………………… 695

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 92 – Sayı: 2018/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.