İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 91 – Sayı: 2017/5’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Anonim Ortaklığa Yönetim Kayyımı Atanması
Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU …………………………………………………….. 15
Kıdem Tazminatı Uygulaması
Av. M. Mustafa ÖZÜNVER……………………………………………………… 29
Saat Ücretine Göre Aylık Ücretin Tespiti
Av. Yörük KABALAK……………………………………………………………… 52
Alt İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Yükümlülükleri
Cansu ÖZTÜRK …………………………………………………………………… 55
Hukuk Yargılamasında İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süreleri
Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ………………………………………………………….. 74
Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi
Av. Setenay HALİS ……………………………………………………………….. 87
Trafik Ve İş Kazasında Yargıtay Uygulamaları İle Aktüeryal
Tazminat Hesaplamaları
Ali Coşkun ONĞUN………………………………………………………………. 100
Geçersiz Sözleşmeler
Av. Yağmur ÜNSAL ………………………………………………………………. 191
Tahkim Sözleşmesinin Ana Sözleşmeden Bağımsızlığı
Av. Adnan İNANÇ …………………………………………………………………. 203
Tahkimin Niteliği
Av. Zeki DELİKAYA………………………………………………………………. 213
Sermaye Piyasası Hukukunda Pay Alım Teklifi Zorunluluğunun
Doğması
Kenan KOÇ …………………………………………………………………………. 233
Bankacılık Kanununda Zimmet Suçu
Av. İrfan TÜNER …………………………………………………………………. 253
Şarta Bağlı Banka Teminat Mektuplarına İlişkin Olarak
Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar
Stj. Av. İhsan İbrahim DALDABAN………………………………………….. 272
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda Marka Düzenlemeleri
Stj. Av. A. Atakan KARATAŞ…………………………………………………… 288
Çocuk Hakları Sözleşmesi Kapsamında Uluslarası Ve Ulusal
Hukukta Ayrımcılık Yasağı
Nurgül KUTBAY …………………………………………………………………… 297
Türkiye Cumhuriyeti / Osmanlı Devleti ve Ardıllık / Devamlılık
Sorunsalının Görelileşmesi
Dr. Deniz AKÇAY………………………………………………………………….. 307
Yargıtay Kararları …………………………………………………………… 347
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ………………………………………………… 349
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 448
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 463
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 473
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 479
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 486
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 491
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 501
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 508
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 570
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 583
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 587
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 595
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 604
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 605
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 613
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 647
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 657
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 661
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı………………………………………….. 684
Yargıtay 12. Ceza Diresi Kurulu Kararı ……………………………………. 687
İdari Yargı Kararları………………………………………………………… 689
Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları ……………………………….. 721
Yararlı Bilgiler…………………………………………………………….. 727
Yitirdiklerimiz Nakiller / Ayrılmalar ………………………………. 735
Kavram Dizini…………………………………………………………….. 749

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 91 – Sayı: 2017/5’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.