İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 91 – Sayı: 2017/4’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinin Cuma Akşamı Sona
Ermesi İle Cumartesi Gününün Tatil Yapılması
B. Kerem GÖKTAŞ……………………………………………………………….. 15
Fesih Nedenleri Geçerli – Haklı Neden Ayrımı
Av. Cuma Arif DEMİR ………………………………………………………….. 18
Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi
Av. Nihan PALTA………………………………………………………………….. 44
Tasarrufun İptali Davalarının Konusu
Av. Talih UYAR…………………………………………………………………….. 74
Sigortasız Çalışmaların Tespiti Davaları Ve Hak Düşürücü Süre
Av. Orhan RÜZGAR………………………………………………………………. 132
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Tanımı,
Unsurları, Hukuki Niteliği Ve Feshi Üzerine Bir Değerlendirme
Adem DAVUT………………………………………………………………………. 163
Arabulucuların Vergilendirilmesi
Begüm DİLEMRE ÖDEN ……………………………………………………….. 183
Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar ve Akrabalık İlişkisi
Av. Ece YÜKSELEN EKİNCİ ………………………………………………….. 190
İspat Yükü ve İkrar
Av. Faruk TEKDEMİR…………………………………………………………… 200
Türkiye’de Elektrik Dağıtımının Özelleştirilmesinin Nedenleri ve
Amaçlar Özelleştirmede Tedaş Örneği
Kaan Mahmut ERDEM- Deniz ERDEM ……………………………………. 214
Özel Yaşama Saygı Hakkı Çerçevesinde Unutulma
Hakkına İlişkin Karar Analizi
Av. Özge DUMAN …………………………………………………………………. 227
Tenkis Davasını Düzenleyen Dört Madde Hatalıdır
Erdoğan GÖKÇE …………………………………………………………………. 241
Geçmiş Döneme İlişkin İşveren Teşvik Taleplerinin Kabul
Edilmemesine Yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları
Av. Mustafa BALCI ……………………………………………………………….. 246
Çam/Türkiye Kararı Üzerine İnceleme
(Engelli Hakları Açısından Devletin Pozitif Yükümlülüğüne Dair)
Raif BIKMAZ ………………………………………………………………………. 255
Eğitimi Devam Eden Ergin Çocuğa Ana Ve Babası Tarafından
Verilen (Eğitim Nafakasının) Nafakanın Hukukî Niteliği Ve
Nafakaya Hükmedilebilme Koşulları
Av. Vildan GÖKKAYA ……………………………………………………………. 274
Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri
Av. Erol TÜRK……………………………………………………………………… 287
Enjeksiyon Sonucu Sakatlık/Yaralanma Davalarında Türk Yargı
Pratiği Ve Güncel Sorunların Tespiti
Av. Bülent MARAKLI …………………………………………………………….. 294
Anılarda Hukuk, Teknoloji Ve İnsan
Prof. Dr. Selahattin ANIK ………………………………………………………. 310
Yargıtay Kararları …………………………………………………………… 333
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ………………………………………………… 335
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 386
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 388
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 408
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 413
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 416
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 424
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 429
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 457
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 475
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 481
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 490
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 503
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 510
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 529
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 541
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 549
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 555
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları………………………………………. 565
Yargıtay 11. Ceza Dairesi……………………………………………………….. 580
Yargıtay 18. Ceza Dairesi……………………………………………………….. 582
Uygulamadan Dosyalar………………………………………………………….. 587
İdari Yargı Kararları…………………………………………………….. 585
Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları ……………………………….. 609
Karar Derlemeleri ………………………………………………………. 617
Yararlı Bilgiler…………………………………………………………….. 651
Yitirdiklerimiz Nakiller / Ayrılmalar ………………………………. 665
Kavram Dizini…………………………………………………………….. 677

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 91 – Sayı: 2017/4’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.