İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 91 – Sayı: 2017/2’yi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Riskli Alan İlanı Ve Hukuki Sonuçları
Prof. Dr. Yasin Sezer ………………………………………………………….. 15
Fsek Madde 68 Kapsamında Hâkimin Takdir Yetkisi İle İlgili
Olarak Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Kararlarına Eleştirel Bir
Bakış
Av. Ömer Cem Selamoğlu …………………………………………………. 40
Eser Sözleşmesinde Hasarın Geçişi Ve Tâbi Olduğu Kurallar
Av. Muhammed Sulu…………………………………………………………… 45
Islah Hakkı Ve Zaman İtibariyle Kullanılması
Kaan Mahmut Erdem – Deniz Erdem …………………………………… 61
Halka Açık Şirketlerde Bilgi Suistimali Suçu “Insıder Trading”
Güventürk Kızılyel ……………………………………………………………. 78
Belediye Başkanı’nın Belediye Meclis Kararlarına Karşı Dava
Açma Yetkisi
Prof. Dr. Aynur Aydın – Yrd. Doç. Dr. Y. Özhan Türker ………….. 87
5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri
Hakkında Kanun Kapsamında Ulusal Tahkim Ve İlk Çözüm Mercii
Olarak Uluslararası Tahkim (Cas) Başvuru Ve Yargılama Usulü
Av. Gülşah Güven Dulay ……………………………………………………… 99
Trafik Kazaları Sonucu Maddi Ve Manevi Tazminat Davası
Av. Damla Özyurt………………………………………………………………. 119
Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu
Faruk Tekdemir………………………………………………………………… 126
Ötanazi’nin Yaşam Hakkı Açısından Değerlendirilmesi 145
Maşallah Maral………………………………………………………………….. 145
Acentelerin Sigorta Şirketlerinden Olan Komisyon Alacakları
Av. Özden Nacakçı……………………………………………………………… 156
Ölüme Bağlı Tasarruflarda Geçerli Olmayan Koşullar Ve
Yüklemeler
Av. Adnan İnanç …………………………………………………………………. 162
Gümrüklü Sahalarda Arama Ve El Koyma Yetkisi
Hüseyin İrek………………………………………………………………………. 171
İÇERİK DİZİNİ
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu………………………………………… 179
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 206
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 214
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 221
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 226
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 261
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 267
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 293
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 308
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 316
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 330
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 358
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 365
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ……………………………………………………. 366
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları……………………………………… 390
İcra Hukuku’na İlişkin Özel Daire Kararları Yargıtay
12. Ve 19. Daire Kararları ………………………………………………. 415
Yararlı Bilgiler…………………………………………………………….. 459
Yitirdiklerimiz Nakiller / Ayrılmalar ………………………………. 465
Kavram Dizini…………………………………………………………….. 475

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 91 – Sayı: 2017/2’yi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.