İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 90 – Sayı: 2016/4’Ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulu’ndan ………………………………………………………………..9
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinden Doğan
Katılma Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı ve Denkleştirme
Alacağı ile İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ebru CEYLAN …………………………………………………………….. 15
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
Ahmet SEZER…………………………………………………………………………. 43
Karayolları Trafik Kanunu’nda Ve Karayolu Taşıma
Kanunu’nda 6704 Sayılı Torba Yasa İle Hukuka Aykırı
Değişiklikler
Av. Çelik Ahmet ÇELİK …………………………………………………………….. 61
Karşı Tarafa Ödenen Vekalet Ücretinin
KDV Karşısındaki Durumu
Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ …………………………………………………………. 75
Vekalet Ücreti Alacağı Davası
Erdoğan Gökçe ……………………………………………………………………… 83
Vergi İhtilaflarında Uzlaşma Yöntemi
Av. Salih Gür Ulaç …………………………………………………………………109
Eser Üzerindeki Manevi Haklar
Fazıl Ahmet ODABAŞ……………………………………………………………….117
Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklikler
Av. Selva KARCI SELEN……………………………………………………………136
İşverenin Ücret Artışı Yapmaması Eşit Davranma İlkesine
Aykırılık Teşkil Etmekte Midir?
Av. Esra ÖZEREN PARAY …………………………………………………………154
Organ Ve Doku Nakli
Av. Çağatay UYGUN………………………………………………………………….157
AİHM’in Perinçek kararı: “Soykırım inkârı”/İfade özgürlüğü
ikileminin aşılabilirliği
Av. Dr. Deniz AKÇAY………………………………………………………………..179
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
90. Maddesi İle Düzenlenen İnsan Üzerinde
Deney Suçu Ve Rıza
Av. Gülşah GÜVEN ………………………………………………………………….213
Soruşturmanın Gizliliği Gerekçesi İle Yayın Yasağı
Av. Sedef Pelin Gürlek …………………………………………………………..227
CISG KAPSAMINDAKİ HASAR HÜKÜMLERİ
Av. Betül KİRAZ ………………………………………………………………………247
İNTERNET SİTELERİ VE ÖZELLİKLE E-TİCARET
SİTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN HUKUKİ METİNLER
Bedrettin GÜRCAN…………………………………………………………………..259
Mesafeli Sözleşmeler
Dilşad KUĞUOĞLU – Nilhan KALKAN………………………………………..269
Yargıtay Kararları Işığında Haksız Rekabet Açısından
Aldatıcı Reklamlar
Ertuna KARA…………………………………………………………………………..291
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin
Yetki Devri Ve Bu Kapsamdaki Sorumluluk
Av. Mehmet Selim ÖNENGÜT ……………………………………………………301
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi Ve
Bu Yetkinin Devri
Av. Yavuz AKBULAK…………………………………………………………………306
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BÜYÜK DAİRESİ’NİN
SCHATSCHASCHWILI / ALMANYA DAVASINDA
VERDİĞİ KARAR…………………………………………………………… 321
YARGITAY KARARLARI …………………………………………………..343
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ……………………………………………………345
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi …………………………………………………………372
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi …………………………………………………………376
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi …………………………………………………………382
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi …………………………………………………………388
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi …………………………………………………………396
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi …………………………………………………………412
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….449
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….463
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….469
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….495
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….497
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….510
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….511
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları………………………………………….523
Uygulamadan DOSYALAR
Uygulamadan Dosya ………………………………………………………….. 539
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler …………………………………………………………….. 551
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz…………………………………………………………………… 585
Nakiller ……………………………………………………………………………. 592
Ayrılmalar ………………………………………………………………………… 593
Kavram Dizini
Kavramlara Göre Arama Dizini ……………………………………………. 595

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 90 – Sayı: 2016/4’Ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.