İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 90 – Sayı: 2016/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulu’ndan ……………………………………………………………9
Ekonomiyi Kilitleyen ve Açan Aynı Anahtar Faiz Değil Mi?
Prof. Dr. Mehmet Özkan…………………………………………………….. 15
Yargıtay Kararlarına Göre Tazminat Hesaplama İş Kazası
Trafik Kazası-SGK Rücu
Av. İbrahim Yılmaz……………………………………………………………. 40
Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesaplamalarında
Aktüaryel Yöntem
Av. Fahri Tan ………………………………………………………………….. 106
Avukatların Mahsuben ve Nakten İade Taleplerinde Usul
ve Esaslar İle İzlenecek Yol
Av. Kahraman Atay – A. Fuat Özkan………………………………….. 111
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Sınırdaş
Tarımsal Arazi Malikinin Önalım Hakkı
Av. Recep Adıgüzel………………………………………………………… 121
Sahte Ve Tahrif Edilmiş Çeki Ödeyen Bankanın Sorumluluğu
Av. Abbas Bilgili…………………………………………………………….. 130
3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamında İdari Para Cezalarının
Değerlendirilmesi
Av. Nilüfer Özdemir………………………………………………………… 143
Ölüm Aylığında Borçlanma Durumu
Mert Ekşi ……………………………………………………………………….. 161
Uygulamada Malikler Arasında Satış Yöntemi İle
Ortaklığın Giderilmesi
Av. Cüneyd Altıparmak …………………………………………………. 175
Tahkim Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk New York
Sözleşmesi Madde II İle Birlikte Değerlendirilmesi
Hasibe Gülşah Kenar ……………………………………………………. 181
Geçerli Sebebe Dayanmaksızın Kullanılan Bozucu Yenilik
Doğuran Hakkın Hukuki Sonuçları ve Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu Kararı Eleştirisi
Prof. Dr. E. Sabâ Özmen – Araş. Gör. Müge Ürem……………….. 193
Kentsel Dönüşüm ve Ortaklığın Giderilmesi Davası
Av. Nafi Pakel ………………………………………………………………… 219
İnşaat Hukukunda Yorumun Önemi
(İnşaat Sözleşmelerinin Yorumu)
Av. İlker Hasan Duman …………………………………………………….. 226
Gemilerin İhtiyati Haczinde Mahcuz Geminin İşletilmesi
Av. Ozan ORAN ………………………………………………………………… 299
Milletlerarası Unsurlu Bireysel İş Sözleşmelerinde
Objektif Bağlama Kuralları
Av. Oğuzhan Dalkılıç ……………………………………………………… 316
Ticari İşletme Rehni
Yavuz Akbulak ………………………………………………………………. 337
Bozkurt-Lotus, Mesajeri Maritim, Irkçılık
Doç. Dr. Şaduman Karagöz Halıcı………………………………….. 350
YARGITAY KARARLARI …………………………………………….. 355
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu …………………………………………….. 357
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ………………………………………………….. 425
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ………………………………………………….. 427
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ………………………………………………….. 431
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ………………………………………………….. 437
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ………………………………………………….. 442
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ………………………………………………….. 456
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ………………………………………………… 532
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ………………………………………………… 575
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ………………………………………………… 618
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ………………………………………………… 627
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ………………………………………………… 630
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ………………………………………………… 667
Yargıtay Ceza Dairesi Kararları …………………………………………… 690
Uygulamadan DOSYALAR
Uygulamadan Dosya I…………………………………………………………. 715
Uygulamadan Dosya II………………………………………………………… 723
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler …………………………………………………………….. 727
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz…………………………………………………………………… 761
Nakiller ……………………………………………………………………………. 766
Ayrılmalar ………………………………………………………………………… 769
Kitap tanıtımı………………………………………………………………. 775
Kavram Dizini
Kavramlara Göre Arama Dizini ……………………………………………. 783

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 90 – Sayı: 2016/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.