İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 90 – Sayı: 2016/2’yi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulu’ndan ……………………………………………………………9
Çevresel Etki Değerlendirme Sürecinde Muafiyetler
Prof. Dr. Aynur Aydın – Yrd. Doç. Dr. Y. Özhan Türker ………….15
Belediyelerin, Kapanan Yollar, Yol Fazlaları Ve Yoldan İhdas
İle Kazanılan Taşınmazlar Üzerindeki Tasarrufları
Prof. Dr. Yücel ÜNAL…………………………………………………………….40
Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Uygulaması
Av. Kayhan ÖZEL…………………………………………………………………53
Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkisinin Koşulları ve Sonuçları
Av. Oktay ÖZER …………………………………………………………………..61
İş Kazalarında İş Güvenliğ Uzmanının Hukuki Sorumluğu
Fehmi GÜNDÜZ………………………………………………………………….70
Mal Rejimleri
Av. Ecem DOĞRU ………………………………………………………………..80
Kollektif ve Komandit Şirketlerde; “Şirket”ten ve/veya “Şirket
Ortağı”ndan Alacaklı Olan Üçüncü Kişilerin “Şirket”i ve/veya
“Şirket Ortağı”nı Takip Hakkının Kapsamı
Av. Talih UYAR…………………………………………………………………….95
Bölge Adliye Mahkemelerinin Faaliyete Geçirilmesi
Üzerine Düşünceler
İbrahim Okur …………………………………………………………………..116
Markaların Uluslararası Tescilinde Güncel Gelişmeler
Av. Damla Baycılı ……………………………………………………………127
Türk Hukukunda Hekimin Hukuki Ve Cezai Sorumluluğu
Yönünden “Ötanazi” Uygulamaları
Başak ŞAHBAZ …………………………………………………………………130
Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı
Yavuz AKBULAK ………………………………………………………………..138
Türk Medeni Kanununa Göre Evlat Edinme ve
Kardeşin Evlat Edinilmesi
Av. Şaziye Emel ARPACI………………………………………………………165
Standart Gemi Kira Çarter Partileri
Av. Salih ÖNDER………………………………………………………………..168
Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararların
Yatay İşbirliği Anlaşmaları ve Dikey Anlaşmalar Açısından
İncelenmesi
Av. Ferman KAYA……………………………………………………………….182
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi
Erdem ULUTAŞ …………………………………………………………………192
Çocuğun Cinsel İstismarı
Av. Hilâl KARACA……………………………………………………………….207
“Cyprus V. Turkey” Kararı: Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin Uluslararası Hukuk Ve Uluslararası
Uyuşmazlık Sınavı
Av. Dr. Deniz AKÇAY…………………………………………………………..228
İş Hukukuna İlişkin Pratik Bilgiler
Av. Celil ÇELİK…………………………………………………………………..255
6284 Sayılı Yasa Ve Uygulama
Emin EROL……………………………………………………………………….275
SGK Rucü Alacağı Davalarında 5510 Sayılı Yasa’nın
21/1 ve 21/4. Madde Uygulamaları
Av. Fahri TAN ……………………………………………………………………287
YARGITAY KARARLARI ………………………………………………295
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ………………………………………………297
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……………………………………………………354
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………356
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………394
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ……………………………………………………398
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ……………………………………………………401
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ……………………………………………………417
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………424
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ………………………………………………….474
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ………………………………………………….481
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ………………………………………………….489
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ………………………………………………….499
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ………………………………………………….503
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ………………………………………………….507
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ………………………………………………….509
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ………………………………………………….521
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ………………………………………………….525
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi ………………………………………………….527
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ………………………………………………….529
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ………………………………………………….535
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ………………………………………………….550
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları…………………………………….558
Danıştay Genel Kurulu Kararları…………………………………………..581
Uygulamadan DOSYALAR
Uygulamadan Dosya I…………………………………………………………. 591
Uygulamadan Dosya II………………………………………………………… 498
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler …………………………………………………………….. 605
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz…………………………………………………………………… 639
Nakiller ……………………………………………………………………………. 646
Ayrılmalar ………………………………………………………………………… 648
Kitap tanıtımı………………………………………………………………. 649
Kavram Dizini
Kavramlara Göre Arama Dizini ……………………………………………. 655

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 90 – Sayı: 2016/2’yi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.