İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 90 – Sayı: 2016/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulu’ndan ……………………………………………………………9
Geri Kabul Anlaşması Karşılığında Türk Vatandaşlarının AB
Üyesi Ülkelere Vizesiz Seyahat Edeceği İddiasının Açıklamalı
Yol Haritası Hükümleri Çerçevesinde Ele Alınması
Prof. Dr. Sibel ÖZEL…………………………………………………………….15
Uluslararası Mülteci Hukuku Ve Suriye Sorunu
Av. Özlem UZUN …………………………………………………………………27
Kültür Varlığı Tescilli Taşınmazların, Kurucu Vakıfları
Adına Tescili: Vakıflar Kanunu 30. Madde Uygulaması
Yrd. Doç. Dr.Yakup Emre ÇORUHLU, Prof. Dr. Osman DEMİR,
Yrd. Doç. Dr. Okan YILDIZ, Arş. Gör. Hülya YILMAZ ……………….35
Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesinin Gemi Niteliği
Av. Hakan MURAN ……………………………………………………………….59
Gider Pusulası İle Sigortasız İşçi Çalıştırma ve İşveren
Açısından Taşıdığı Riskler
B.Kerem GÖKTAŞ………………………………………………………………..84
Türk Hukuk Sisteminde Düzenlenen Taksir Üzerine
Bir İnceleme
Ersin ŞARE…………………………………………………………………………88
Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Kanuni
Temsilcilerin Sorumluluğu Ve Anayasa Mahkemesi Kararı
Av. Gözde SARUHAN…………………………………………………………..114
KDV Tevkifatının Ve İadesinin Hukuka Uygunluğu
Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ ……………………………………………………120
Rödovans Sözleşmesi
Av. Müge Erekmekci – Stj.Av. Gizem Süleymanoğlu ………..133
Radyo, Televizyon, Basın Ve İnternet Yolu İle Yapılan Hak
İhlalleri Ve Hukuki Yollar
Av. Ahmet UĞUR……………………………………………………………….145
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Bilişim Hukukuna
İlişkin Düzenlemeler
Adnan İNANÇ……………………………………………………………………160
Adi Ortaklık Sözleşmesi Tanımı Ve Unsurları
Av. Acem Süleyman ALHAN – Rıdvan ÇOBANOĞLU………………..177
Çocuk Adalet Sistemine İlişkin İstatistikler
Av. Can YAVUZ …………………………………………………………………198
Teslime Bağlı Taşınır Rehninde Rehin Konusu Taşınıra İlişkin
Özellikler
Emre SELÇUK ………………………………………………………………….209
YARGITAY KARARLARI …………………………………………….. 221
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ……………………………………………… 223
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 292
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 294
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 298
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 303
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi …………………………………………………… 309
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi …………………………………………………. 336
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi …………………………………………………. 346
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi …………………………………………………. 356
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi …………………………………………………. 361
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi …………………………………………………. 364
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi …………………………………………………. 368
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi …………………………………………………. 377
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi …………………………………………………. 393
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi …………………………………………………. 401
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi …………………………………………………. 407
Yargıtay Ceza Genel Kurulu ………………………………………………… 445
Uygulamadan DOSYALAR
Uygulamadan Dosya I…………………………………………………………. 453
Uygulamadan Dosya II………………………………………………………… 462
Uygulamadan Dosya III……………………………………………………….. 469
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler …………………………………………………………….. 473
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz…………………………………………………………………… 553
Nakiller ……………………………………………………………………………. 558
Ayrılmalar ………………………………………………………………………… 561
Kavram Dizini
Kavramlara Göre Arama Dizini ……………………………………………. 567

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 90 – Sayı: 2016/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.