İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 89 – Sayı: 2015/5’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulu’ndan ………………………………………………………………… 9
YAZILAR …………………………………………………………………………………… 13
Ceza Hukukunda Özel-Genel Norm İlişkisinin Hukuksal Niteliğine
Ve Özelliklerine Uymayan Uygulamalar
Prof. Dr. Kayıhan İçel……………………………………………………………………….. 15
Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları (Psikiyatri) Alanını
İlgilendiren Tıbbi Uygulama Hatası
(Medikal Malpraktis) İddiaları
Uzm. Dr. Atiye Sözen – Prof. Dr. Nevzat Alkan……………………………………. 30
Ticaret Mahkemesi Başkanına Verilen Tevzi Rolü
Ve Düzenlemenin Anayasaya Aykırılığı
Mustafa Akın ……………………………………………………………………………………. 45
Bankalara Yarar Sağlayan Vergi Cezası
Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ …………………………………………………………………… 53
Beyaz Yaka Suçları
Av. Hakan Karakurt …………………………………………………………………………… 63
Sigortalının İş Kazasında Ölmesi Halinde
Anne Ve Baba’nın Maddi Tazminat Hakları
Av. Orhan Rüzgar……………………………………………………………………………. 68
Taşkın İnşaat
Av. İlker Hasan DUMAN ……………………………………………………………………… 81
Kazançların Primlendirilmesi
Av. Mustafa Balcı …………………………………………………………………………….. 125
Rekabet İhlalleri Neticesinde İlgililere Verilecek
İdari Para Cezalarının Normlar Hiyerarşisi Ve
Ölçülülük İlkesi Işığında Değerlendirilmesi
Hakan Arslanbay …………………………………………………………………………. 132
Performans Düşüklüğü Sebebiyle İş Akdinin Geçerli Nedenle Feshinin
Yargıtay Kararları Çerçevesinde İncelenmesi
Av. Ferman Kaya…………………………………………………………………………….. 146
İcra Ve İflas Kanunu 339. Madde Hükmü
Av. Onur Ören……………………………………………………………………………….. 158
Türk Ticaret Kanunu’nda Hakim Şirketin Kayba Sebebiyet Verici Talimatı/
Yöneltmesi Ve Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
Av. Selim YALÇIN…………………………………………………………………………….. 163
Borsa İstanbul’da Borçlanma Araçları Piyasası
Av. Ahmet Hakan Dağdelen …………………………………………………………… 177
Gelecekte Gerçekleşecek Bir Olguda Temel Saik Hatası
Ve Temel Saik Hatasının Şartları
Av. Taylan Kılıç ……………………………………………………………………………… 183
6552 Sayılı Yasa Değişikliğinden Sonra, Kamuda Çalışan Taşeron İşçilerin
Kıdem Tazminatını Ödeyecek Olan İdareler, Taşeron Firmalara Rücu
Edebilir mi?
Av. Celil Çelik………………………………………………………………………………… 188
YARGITAY KARARLARI………………………………………………………………..199
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ……………………………………………………………… 201
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………… 240
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………… 242
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………… 244
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………… 255
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………… 257
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………… 270
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………… 281
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………. 302
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………. 313
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………. 323
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………. 332
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………. 338
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………. 352
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………. 355
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………. 360
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………. 364
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………. 366
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Karaları …………………………………………………….. 370
DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay 3. Daire Kararı …………………………………………………………………….. 407
Danıştay 9. Daire Kararı …………………………………………………………………….. 410
Uygulamadan DOSYALAR
Uygulamadan Dosya 1 ………………………………………………………………………..415
Uygulamadan Dosya 2…………………………………………………………………………420
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ……………………………………………………425
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler ……………………………………………………………………………..443
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz……………………………………………………………………………………481
Nakiller …………………………………………………………………………………………….484
Ayrılmalar …………………………………………………………………………………………486
Kavram Dizini
Kavramlara Göre Arama Dizini …………………………………………………………….489
KİTAP TANITIMLARI ………………………………………………………………………..497

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 89 – Sayı: 2015/5’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.