İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 89 – Sayı: 2015/4’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulu’ndan ………………………………………………………………..9
Cengiz Kayıtmazer
Av. Yörük Kabalak…………………………………………………………………. 15
Amerika Birleşik Devletleri’ nde (ABD) Yargıç Görevlendirmeleri
Prof. Dr. Nevzat Alkan………………………………………………………………17
Yargıda Alternatif Çözümler Neden Başarılı Olmuyor?
Av. Atilla Özen ……………………………………………………………………….. 30
Kişi Özgürlüğü Ve Güvenliği Hakkı Bağlamında Uzun Tutukluluk
Av. Cihan Morkoyun……………………………………………………………… 39
Töre Saikiyle İşlenen Cinayetler, Yargıtay Yorumu Ve Eleştirisi
Kerem Bozdağ………………………………………………………………………. 45
6502 Sayılı Yeni Tüketici Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Reklamın
Sağlık Alanına Yansımaları İle Birlikte İncelenmesi
Av. Neriman Özdemir …………………………………………………………….. 57
Özelliği Olan Mirasçılık Belgeleri
Erdoğan Gökçe ……………………………………………………………………… 80
Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Uzun Tutukluluk Sürelerinin
Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde İncelenmesi
Gülnur Seçil Uludİl ………………………………………………………………. 103
İstifa Halinde Ödenmesi Şart Edilen Kıdem Tazminatında
“Tavan” Uygulaması Karar İncelemesi ……………………………………
Av. Kayhan Özel……………………………………………………………………122
Kadına Yönelik Şiddete Genel Bakış Ve Türk Ceza Kanunu’nun
Kadına Yönelik Şiddet İle İlgili Hükümleri
Mine Uzun …………………………………………………………………………..130
Alman ve Türk Hukuk Sistemlerinde Arabuluculuk
Düzenlemelerine Genel Bakış
Av. Muratcan Bayraktar……………………………………………………….151
Ticaret Mahkemesinin Kısa Tarihi Yeni Yapısı,
İş Dağılımı Ve Islahı
Mustafa Akın …………………………………………………………………………173
Hukuka Aykırı Elde Edilen Delillerin Yayımının Suç Teşkil Edip
Etmeyeceği Hakkında
Sancar Öztürk ……………………………………………………………………188
İş Kazalarında Tablolar
Volkan Yalçınkaya……………………………………………………………….193
Bağımsız Denetime Tabi Olma Esasları
Yavuz Akbulak …………………………………………………………………….227
Karar İncelemesi (Alkollü Olarak Araç Kullanma
Kararı Bağlamında…)
İlhan Karagöz……………………………………………………………………..234
YARGITAY KARARLARI……………………………………………………..267
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu …………………………………………………..269
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..306
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..314
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..318
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..329
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..335
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..338
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..340
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..351
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..373
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ………………………………………………………384
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ………………………………………………………388
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ………………………………………………………394
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ………………………………………………………413
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ………………………………………………………422
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi ………………………………………………………425
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ………………………………………………………427
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ………………………………………………………435
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ………………………………………………………439
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ………………………………………………………442
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ………………………………………………………448
Yargıtay Ceza Genel Kurulu ……………………………………………………..451
Yargıtay 7. Ceza Dairesi …………………………………………………………..456
Yargıtay 8. Ceza Dairesi …………………………………………………………..457
Yargıtay 11. Ceza Dairesi …………………………………………………………459
Yargıtay 12. Ceza Dairesi …………………………………………………………462
Yargıtay 23. Ceza Dairesi …………………………………………………………463
Uygulamadan DOSYALAR
Uygulamadan Dosya 1 …………………………………………………………….469
Uygulamadan Dosya 2…………………………………………………………….. 471
Uygulamadan Dosya 1…………………………………………………………….. 476
DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay 6. Daire Kararı ………………………………………………………….481
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler ………………………………………………………………….487
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………..561
Nakiller …………………………………………………………………………………565
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………..567
Kavram Dizini
Kavramlara Göre Arama Dizini …………………………………………………569
KİTAP TANITIMLARI …………………………………………………………….579

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 89 – Sayı: 2015/4’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.