İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 89 – Sayı: 2015/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulu’ndan …………………………………………………………………… 9
6572 Sayılı Yasa’nın Ceza Yargılama Yasası’nda
Getirdiği Değişiklikler
Prof. Dr. Süheyl DONAY……………………………………………………………. 15
Yeni Yasalarda Değiştirilmesi Ve Düzeltilmesi Gereken Hükümler ..
Av. Çelik Ahmet ÇELİK …………………………………………………………….. 44
Üçüncü Kişinin Elindeyken Haczedilen Mallar Hakkında Açılan
İstihkak Davalarında İspat Yükü Ve Kanıtlar
Av. Talih UYAR………………………………………………………………………… 63
Kiracının Belirli Süreli Konut Ve Çatılı İşyeri Kiralarında
Kira Sözleşmesini Tek Taraflı Feshinde Bildirim Süresi
Av. Dr. Burak KEPKEP …………………………………………………………….. 98
Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu
Kapsamında Avukatla Temsil Sorunu
Nazım Taha KOÇAK ………………………………………………………………..110
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Kabahatler ….
Doç. Dr. Mustafa ÖZEN …………………………………………………………..118
Vekâlet Ücretleri Ve Avukatın Hapis Hakkına Yargıtay’ın Bakışı
Av. A.Coşkun ONGUN …………………………………………………………….138
5237 Sayılı Kanun Yönünden İnternet Ortamında
Kişisel Veriler Ve KorunmasI
Ali Haydar DOĞU……………………………………………………………………146
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Özen Ve Sadakat Borcu
Cemre BEDİR…………………………………………………………………………155
Tek Kişilik Anonim Şirketler Ve Tek Üyeli
Kurulumda Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
Av. İrem ÇİÇEK………………………………………………………………………188
Anayasa’ya Aykırı Olduğunu Sandığım İki İş Hukuku Düzenlemesi
Av. Kayhan ÖZEL……………………………………………………………………221
Yeni Dönemde Mesafeli Ve Taksitli Satış Sözleşmelerinin
Nitelikli Özellikleri Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Av. Kürşat KAPLAN ………………………………………………………………..227
Anonim Şirketlerde Pay Senedi Bastırılıncaya Kadar Uygulanan
Kıymetli Evrak, “İlmühaberler”
Onur GÜNERİ………………………………………………………………………..239
Türk Medeni Kanunu Kapsamında Boşanmadaki Tazminat
Hükümlerinin Şartlarına Genel Bakış
Mine UZUN …………………………………………………………………………..254
Limited Şirketlerde Online Müdürler Kurulu Toplantısı
Yapabilmek İçin Uyulması Gereken Esaslar
Soner ALTAŞ …………………………………………………………………………280
Tasarımcıya Seçenek Özgürlüğü Bırakmayan Tasarımlar
Av. Murat ÇETİN…………………………………………………………………….286
Boşanmanın Mali Sonuçlarından İştirak Ve Yoksulluk Nafakası
Sıla TUNA ……………………………………………………………………………..291
YARGITAY KARARLARI……………………………………………………..307
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..334
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..338
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..343
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..351
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..355
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..359
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..364
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..367
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ………………………………………………………..381
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ………………………………………………………399
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ………………………………………………………403
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ………………………………………………………410
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ………………………………………………………417
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ………………………………………………………429
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ………………………………………………………436
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ………………………………………………………452
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ………………………………………………………454
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ………………………………………………………459
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ………………………………………………………465
Yargıtay Ceza Genel Kurulu………………………………………………………492
Danıştay Kararları…………………………………………………………………..519
Uygulamadan DOSYALAR
Uygulamadan Dosya 1……………………………………………………………..527
Uygulamadan Dosya 1……………………………………………………………..530
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler ………………………………………………………………….545
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………..583
Nakiller ………………………………………………………………………………..589
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………..592
Kavram Dizini
Kavramlara Göre Arama Dizini …………………………………………………595

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 89 – Sayı: 2015/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.