İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 89 – Sayı: 2015/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulu’ndan …………………………………………………………………….. 9
Adalet Sisteminde Avukatın Rolü
Av. Dr. Köksal Bayraktar………………………………………………………………….. 15
Acentenin Rekabet Yasağı
Av. Abbas Bilgili……………………………………………………………………………….. 24
Tır Şoförlerine Sefer Başına Yapılan Ödemenin Niteliği:
Harcırah Ya Da Prim?
Doç. Dr. Mahmut Kabakcı…………………………………………………………………… 40
Mal Ayrılığı Ve Edinilmiş Mallara Katılma Rejimlerinde,
Katkı Ve Katılım Alacağı Hesabı
Av. Ahmet Uğur…………………………………………………………………………………. 52
Türk Hukuku Bakımından Mobil Telefon Abonelik Sözleşmeleri
Av. Görkem Çetin ……………………………………………………………………………… 65
Erişimin Engellenmesinin İfade Özgürlüğü Kapsamında
Değerlendirilmesi
Merve Dilan Sakin………………………………………………………………………………. 95
Siber Suçlarla Mücadelede Log Yönetiminin Önemi
Mehmet Serkan Kılıç…………………………………………………………………………103
İnternet Bankacılığında Bankaların Hukuki Sorumlulukları
Eyyup Ensar Ceylan …………………………………………………………………………131
Hacizde İstihkak Yöntemi Ve Hacze İştirak
Av. Abdülkadir Kopuz – Av. Mustafa Oğuz Tuna……………………………………140
Due Dılıgence (Durum Tespiti) Sürecinin Enerji Piyasalarına
Özel Olarak Değerlendirilmesi Ve Şirket Birleşme Ve Devralmalar
Kapsamında Tacirin Ayıba Karşı Tekeffül
Yükümlülüğüne Olan Etkisi
Av. Duygu Sümertaş………………………………………………………………………..157
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Geçici İmkansızlık Kavramı
Av. Yusuf Can Delipınar……………………………………………………………………174
Ambalaj Atıkları Toplama Sisteminde
Belediyelerin Rolü Ve Hukuki Mevzuat
Av. Yakup Barokas…………………………………………………………………………..185
Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) Sigortalarında İşletenin Değişmesi
Av. İsmet Demirağ ……………………………………………………………………………203
Çocukların Eğitimde Yurttaşlık Bilincinin Önemi Ve
Türk Demokrasisi Üzerindeki Etkisi
Av. Can Yavuz ………………………………………………………………………………….208
Devletin Ekonomik Hayata Fiyatlar Yönünden Müdahalesi
Murat Can Pehlivanoğlu ………………………………………………………………..223
Kamulaştırma Hukuku Ve Dolaylı Kamulaştırma Kavramının
Türk Hukukundaki Görünümü
Baki Güzgü…………………………………………………………………………………….. 235
Güncel Uygulamalar Işığında Kentsel Dönüşüm (Soru-Cevap)
Av. Mahmut Eyüboğlu……………………………………………………………………..243
Avukatlık Mesleğini Öğrenmek Üzerine Bir Deneme
Av. Dr. Cengiz Abbasgil ……………………………………………………………………259
Avukatlık Ülküsü
Av. Özer Baysaling ………………………………………………………………………….262
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları …………………………………………………269
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………347
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………352
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………359
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………366
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………370
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………374
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………380
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………386
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………395
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….432
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….437
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….443
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….461
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….469
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….471
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….476
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….479
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………….496
Yargıtay Ceza Daireleri ………………………………………………………………………..504
İş Kazaları Ve Tazminat Hukuku Yargıtay Kararları Derlemesi ……………..523
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler ……………………………………………………………………………..667
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz…………………………………………………………………………………… 755
Nakiller …………………………………………………………………………………………… 759
Ayrılmalar ………………………………………………………………………………………… 761
Kavram Dizini
Kavramlara Göre Arama Dizini ……………………………………………………………………. 763

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 89 – Sayı: 2015/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.